Wymagania państwa szansą na rozwój każdego uczącego się i całej szkoły

Punktem wyjścia koncepcji nowego nadzoru pedagogicznego jest założenie, że państwo formułuje jasne, ogólnie znane i akceptowane wymagania wobec szkół i placówek. Ustalone na poziomie ogólnym wymagania pozwalają na wytyczenie kierunków działania, jednocześnie umożliwiając autonomię – w zgodzie z lokalnymi potrzebami.
Dla współczesnego dyrektora wymagania stanowią także informację o tym, w jaki sposób myśli się dziś o zarządzaniu w sferze publicznej. Wymagania zwracają uwagę na znaczenie takich współczesnych koncepcji i metod zarządzania, jak partycypacja, praca zespołowa, ciągłe doskonalenie organizacji, utrzymywanie relacji z otoczeniem, uczenie się organizacji. Wymagania pokazują więc bardzo wyraźnie, jakich kompetencji i jakiego stylu zarządzania oczekuje się od dyrektora.
Dziś nie może być nauczyciela, a tym bardziej dyrektora, który nie znałby i nie rozumiał wymagań państwa! Od tego, jak są one realizowane, zależy także ocena zewnętrzna placówki. Im szkoła lepiej zna wymagania, tym dyrektor skuteczniej zarządza, a szkoła ma wyższe oceny w ewaluacji zewnętrznej.
Program szkolenia :
  • Wymagania państwa w prawie oświatowym
  • Wymagania tworzące wizję „mojej placówki”(uniwersalizm wymagań)
  • Pogłębiona analiza wymagań państwa-istota każdego wymagania, co jest najważniejsze dla tego wymagania, co jest istotne z punktu rozwoju szkoły-warsztaty;
  • Analiza opisów wymagań z załącznika  w kontekście oceny poziomu spełnienia wymagania, logika opisów w poziomach-warsztaty;
  • Kryteria oceny wymagań i  przykłady dobrych praktyk, analiza raportów z platformy SEO z najwyższymi ocenami;
  • Jak rozpoznać spełnienie wymagania, jak jest ono realizowane w moje szkole?
  • Jakie działania podjąć, aby poprawić realizację wymagania u siebie w szkole-planowanie działań potwierdzających realizację wymagania na poziom A;
 
Formularz zamknięte - zarządzanie placówką

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl