Szef to zawód – Jak skutecznie i profesjonalnie zarządzać zespołem

Dla kadry kierowniczej pomocy społecznej, mającej na co dzień do czynienia z trudnymi sprawami, obarczonymi wielokrotnie dużym ryzykiem, ważne jest posiadanie gotowych standardów działania,  pomagających w sposób racjonalny zarządzać  zespołem pracowników,  budować w pracownikach postawę odpowiedzialności i uzyskiwać wysokiej jakości wyniki  pracy.

Cel szkolenia:

  • Zwiększenie wiedzy na temat skutecznego kierowania zespołem dla osiągnięcia zamierzonych celów
  • Poznanie praktycznych umiejętności, metod i narzędzi niezbędnych do dobrego zarządzania

 

Program szkolenia :

  • Szef to zawód –wykład o filozofii szefowskiej-wymiana doświadczeń.
  • Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym:

- odsłanianie intencji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom,

- trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o podwładnym oraz podejmowanie   ważnych tematów,

- parafraza interesów podwładnego, zapobieganie nieporozumieniom i otwieranie wielu możliwości do zaspokojenia potrzeb      
pracownika (ćwiczenia w parach i trójkach)

  • Główne reguły szefa (expose). Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa – indywidualne wystąpienia.
  • Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań w polu, na który mają wpływ.
  • Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i „marudzącymi” pracownikami:

- wysłuchać i wzmocnić, przypominając pozytywy,

- pomóc nazwać problem do rozwiązania i określić granice  wpływu, pomoc dla podwładnego, który bierze odpowiedzialność
lub sankcje dla zdeklarowanego  „zatruwacza” zespołu.

 

 

zamknięte - zarządzanie placówką

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl