Lokomotywa czy hamulcowy? Przywódcza rola dyrektora w szkole.

Nowe czasy, nowe spojrzenie na zadania szkoły, inne widzenie roli nauczyciela, nowe wyzwania stojące przed dyrektorem, skłaniają do zadania pytania o jego rolę. Kim ma być współczesny dyrektor placówki oświatowej? Administratorem, zarządcą, liderem metod nauczania, najlepszym nauczycielem, przywódcą , liderem zmiany, managerem? Zapraszamy do wspólnych rozważań, które pozwolą odpowiedzieć na powyższe pytania. Przy okazji zaprezentujemy najnowsze wyniki badań na temat wpływu dyrektora na efektywność kształcenia, dowiemy się o swoim stylu kierowania, przypomnimy jak wprowadzać zmianę i jakich możemy spodziewać się reakcji na zmianę.
Po szkoleniu uczestnik:
 
- uzyska odpowiedź, czy jest hamulcowym, czy lokomotywą /a może ani jednym, ani drugim/
- pozna swój styl kierowania;
- pozna najnowsze wyniki badań o roli dyrektora;
- pozna wyzwania związane z rolą dyrektora w nowoczesnej szkole;
- dowie się o koncepcji przywództwa edukacyjnego;
- pozna rolę dyrektora - przywódcy
- wyposażony zostanie w wiedzę na temat zmiany i reakcji otoczenia na zmianę


Program szkolenia :
  • Szkoła dyrektorem stoi.
  • Jakim jestem dyrektorem – style zarządzania.
  • Zarządca, przywódca, czy lider?
  • Kierunki myślenia o roli dyrektora.
  • Dyrektor i zmiana.
  • Dyrektor jako przywódca edukacyjny.
  • Kultura organizacyjna szkoły – dyrektor kreator.
 
zamknięte - zarządzanie placówką

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl