Kontrola zarządcza jako system zarządzania placówką oświatową

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej (rozumiana jako ogół działań podejmowanych dla realizacji zadań statutowych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy) powinna stanowić spójny system. Za poprawne funkcjonowanie tego systemu odpowiedzialny jest dyrektor placówki oświatowej. Tworzenie, weryfikacja i modyfikacja tego systemu jest procesem o ciągłym charakterze.

Szkolenie składa się z 2 części – pierwsza jest poświęcona budowaniu systemu, na który składają się wymagania państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz kontroli zarządczej, druga – praktyczne przedstawienie procesów finansowych zachodzących w placówce oświatowej.

Po zajęciach uczestnicy będą mieli opracowany system zarządzania z uwzględnieniem mechanizmów kontroli zarządczej, określeniem ryzyk oraz uzgodnieniem celów w głównych obszarach funkcjonowania jednostki i mierników tych celów.

Warto sprawdzić, czy kontrola zarządcza wprowadzona do Państwa placówki przed rokiem jest rzeczywiście systemem, wspomagającym działania dyrekcji.
Program szkolenia :
  • Zasady zarządzania jakością
  • Formalno – prawne podstawy kontroli zarządczej
  • Poziomy i standardy kontroli zarządczej (omówienie pod kątem placówek oświatowych)
  • Wymagania państwa w stosunku do placówek oświatowych w świetle standardów kontroli zarządczej; spójność obydwu systemów
  • Uporządkowanie procesów zarządzania (zarządzanie strategiczne:  koncepcja pracy szkoły, misja, przestrzeganie wartości etycznych; zarządzanie bieżące: struktura organizacyjna jednostki, nadzór pedagogiczny, monitorowanie informacja i komunikacja, zarządzanie personelem: kompetencje zawodowe, delegowanie uprawnień, awans i ocena pracownika)
  • Uporządkowanie procesów głównych (kształcenie i wychowanie)
  • Procesy pomocnicze (zarządzanie finansami)
 
zamknięte - zarządzanie placówką

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl