Budowa strategii rozwoju szkoły – czyli jak kierować placówką w nieprzewidywalnym otoczeniu

Na całym świecie firmy i organizacje starają się konkurować w środowisku ekonomicznej i technologicznej zmiany, postępującej szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Pilnie więc potrzeba ludzi twórczych i elastycznych. W związku z tym  wydaje się coraz więcej środków na procesy, mające na celu rozwój naturalnych zdolności i talentów.

A jednak młodych, kreatywnych i nowatorskich wciąż trudno znaleźć. Co jest nie tak, jakie są tego przyczyny, jak to zmienić?
Co zatem można zrobić, by szkoła nie zniszczyła, naturalnej potrzeby rozwoju i potrafiła wykorzystać twórcze możliwości swoich uczniów do tego, by wspólnie stworzyć systemową strategię rozwoju kreatywnego potencjału jednostek i kulturę innowacyjności w całej organizacji.
 
Mimo narzekań teoretyków i praktyków na rosnącą niepewność i nieprzewidywalność otoczenia, dla dobrego menedżera nie ma nic wartościowszego niż sprawdzone zasady postępowania. Istnieje pewien kanon teoretycznej i metodologicznej wiedzy na temat planowania strategicznego, który pozwala zbudować dobry plan strategiczny i uniknąć błędu zaniechania projektowania przyszłości i biernej postawy wobec zmian zachodzących w otoczeniu
 
Bez względu na stopień zmienności i przewidywalności otoczenia menedżerowie mają obowiązek budowy strategii rozwoju i konkurencyjności dla swojej placówki.  Zapraszamy rady pedagogiczne do  wspólnego budowania!
Po zajęciach uczestnicy będą znali wyzwania przyszłości dla współczesnej oświaty, będą także potrafili stworzyć strategię rozwoju własnej placówki.
 
Program szkolenia :
 • Ewolucja myślenia strategicznego.
 • Tradycyjne i nowoczesne podejście do planowania strategicznego.
 • Analiza strategiczna działań placówki;.
 • Prognozowanie zmian w otoczeniu:
  – Zarządzanie XXI wieku – wyzwania
  – Nowa rewolucja informacyjna
  – Liderzy zmian jako konieczność XXI wieku
  – Kierunki zmian na podstawie kierunków w „Strategii rozwoju Europa 2020-strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego  rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu
  – Jak budzić kreatywność – na podstawie poglądów Kena Robinsona.
 • Opracowanie strategicznej wizji placówki- warsztaty.
 • Opracowanie strategii rozwoju – warsztaty.
Przykładowe propozycje  ułatwią  Państwu stworzenie własnej strategii rozwoju placówki.
 
zamknięte - zarządzanie placówką

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl