A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy dyrektora w kontekście dokumentacji pracy szkoły wymaganej prawem

                 Kolejne zmiany przepisów prawa w ocenie pracy nauczyciela i dyrektora  – nie zmieniają filozofii tej oceny. Nadal pozostały kryteria, punkty i procenty. Nadal muszą pojawiać się działania, opisujące kryteria – bo inaczej nikt nie przydzieli punktów bez niepokojów i niezadowolenia ocenianego. Wszystko to prowadzi do potrzeby ponownej dyskusji dotyczącej rozumienia kryteriów i sposobu dokumentowania działań opisujących kryteria. I nie chodzi tu o tworzenie nowych dokumentów związanych z oceną, ale o uporządkowanie tych, o których mówią rozporządzenia wykonawcze już wydane.

                   Szczególnego znaczenia nabierają dokumenty przy ocenie pracy dyrektora. Wizytator bowiem nie będzie w szkole spędzał ani miesiąca, ani nawet tygodnia, a przecież jego zadaniem jest ocenić pracę dyrektora we wszystkich wskazanych w rozporządzeniu kryteriach. To dokumenty pokażą zatem, jak pracuje szkoła w rytmie roku szkolnego, które zadania wykonywane są systemowo i systematycznie, a które są jedynie doraźne, na pokaz. Na zajęciach proponujemy dyskusję o tym, jakie dokumenty są w szkole niezbędne, jaki powinny mieć kształt, co powinny zawierać, kiedy powinny być tworzone, a przede wszystkim zastanowimy się nad celowością tworzonej w szkole dokumentacji.

                  Proponowany na szkoleniu model porządkowania dokumentów przy ocenie pracy dyrektora jest rozwiązaniem systemowym, opartym na połączeniu kryteriów oceny pracy z jasno określonymi dokumentami wskazanymi w innych rozporządzeniach opisujących pracę nauczyciela.

 

Program seminarium:

  1. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od stycznia 2019 roku – analiza i interpretacja zapisów prawa dotyczących oceny w ustawie Karta Nauczyciela (po zmianach wprowadzonych Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli
  2. Nowe regulacje prawne dokonywania oceny pracy dyrektora,
   • nowe terminy oceny,
   • procedura dokonywania oceny,
   • analiza proponowanych kryteriów oceny pracy nauczyciela i dyrektora,
   • procedury odwoławcze,
  3. Analiza obowiązków i zadań dyrektorów wynikających z kryteriów wskazanych w rozporządzeniu.
  4. Dokumentacja pracy szkoły i nauczyciela opisująca działania wskazana w kryteriach oceny wynikająca z prawa oświatowego
   – przykładowe wzory

 

Uwaga !

Uczestnicy otrzymają wzory omawianych dokumentów związanych z kryteriami oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.