Dyrektor szkoły - jako pracodawca - uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Podczas zajęć zostaną poruszone wszystkie kwestie, dotyczące roli dyrektora jako kierownika zakładu pracy – w kontekście przepisów kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Udział w zajęciach daje uczestnikom aktualną wiedzę na temat wszystkich tych aktów prawnych, a przede wszystkim praktyczne wskazówki, jak poruszać się  w gąszczu nieustannie zmieniającego się prawa.
 
Program zajęć :
  • Dyrektor – pracodawca  w przepisach Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o pracownikach samorządowych.
 
  • Zakres współpracy w zakresie polityki kadrowej z organem prowadzącym szkołę i organem nadzoru pedagogicznego.
 
  • Obowiązki pracodawcy:
 tworzenie dokumentacji pracowniczej:

a)      regulaminy: pracy, premiowania, socjalny,
b)      prowadzenie akt osobowych,
c)      równego traktowania w zatrudnieniu,
d)      ewidencji czasu pracy,
e)      przeprowadzenia konsultacji i szkoleń w zakresie bhp.

-      wynikające z bezpośredniej relacji pracodawca – pracownik:
a)      sporządzenie umów o pracę (terminy, rodzaje, treść, dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem),
b)      określanie warunków zatrudnienia,
c)      terminowe wypłacanie wynagrodzenia (określenie wysokości i składników, ocena kwalifikacji,    potrącanie zadłużeń ....),
d)      ułatwianie podnoszenia kwalifikacji (urlopy, indywidualny czas pracy, dofinansowanie ...)
 
 
Wykładowca - Grażyna Stańko - wieloletni edukator; wykładowca UW; wcześniej dyrektor wydziału kadr  kuratoriów w Bydgoszczy i Warszawie.

 

 
zamknięte - prawne i kadrowe

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl