A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Sztuka obserwacji zajęć, narzędzie w codziennej pracy dyrektora szkoły – warsztaty

Jeżeli podczas obserwacji lekcji myślimy: czy ten nauczyciel nie widzi, że dzieci na lekcji „nudzą się jak mopsy”? Odpowiedź brzmi : NIE. Gdyby jednak mógł sam zidentyfikować problem, dzisiejsza lekcja wyglądałaby inaczej – nikt przecież nie chce być nudnym nauczycielem. Nauczyciele prowadzą lekcje najlepiej jak potrafią, szczególnie – kiedy goszczą na niej dyrektora!

Obserwacja zajęć może się stać jedną z najskuteczniejszych metod podnoszenia jakości pracy nauczyciela, ale nie może kończyć się wtedy „dobrymi radami”! Nikt nie lubi, kiedy mu się mówi co ma robić; u wielu instynkt nakazuje wtedy działać odwrotnie. Jeśli chcemy, by ludzie wykonywali coś lepiej, musimy nauczyć ich, jak to robić.

Proponowany przeze mnie warsztat zaczyna się od ustalenia tego , jak powinna wyglądać udana lekcja. Jakie strategie na zajęciach stosują najlepsi nauczyciele, jak je wdrażają i jakich metod używają, by zachęcić uczniów do aktywności. Daje to możliwość do wypracowania dyspozycji do obserwacji zajęć, które sprawdzimy w praktyce – podczas warsztatu, obserwując fragmenty nagranych zajęć.

Warto pomyśleć także o obserwacji koleżeńskiej – jako stałym elemencie w systemie wspierania się nauczycieli i organizacji  NZE (Nauczycielskich Zespołów Edukacyjnych). Wzajemne wspieranie się nauczycieli stałoby się autentycznym bodźcem do rozwoju a nie wymuszoną koniecznością.

Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i sposób poprowadzenia rozmowy po obserwacji z przygotowaną informacją zwrotną. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model postępowania  odpowiedni dla swojej placówki – zapraszam!

Program szkolenia :

  • Obserwacja zajęć –  w prawie oświatowym.
  • Obserwacja jako metoda badawcza: rodzaje obserwacji, rodzaje zbieranych danych, analiza danych z obserwacji.
  • Rodzaje arkuszy do obserwacji, przykładowe arkusze obserwacji zajęć – studium przypadków.
  • Jak to robią najlepsi nauczyciele? – uzgodnienie elementów, strategii …, które powtarzają się na zajęciach u skutecznych nauczycieli, na podstawie R. J. Marzano „Sztuka i teoria skutecznego nauczania”.
  • Wypracowanie własnych dyspozycji do obserwacji.
  • Zastosowanie arkuszy do obserwacji fragmentów nagranych zajęć.
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Udzielanie informacji zwrotnej nauczycielom, których lekcje były oglądane – symulacja rozmowy po obserwacji.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich),  profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i  ewaluacji)  specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO)- prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz  nauczycieli  w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku  dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych,  wieloletni doradca metodyczny.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.