A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Systemowe narzędzia wykorzystywane przez dyrektora przy ocenie pracy nauczyciela

Jak nie wpaść w pułapkę odwoływania się nauczycieli
od oceny ich pracy?

                   Systemowe narzędzia wykorzystywane przez dyrektora przy ocenie pracy nauczyciela

Rok szkolny 2018/2019 to wejście zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących oceny pracy oraz zmian  w awansie zawodowym. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące oceny i awansu wprowadzają – nowe terminy, procedury oraz nowe sposoby dokumentowania pracy nauczyciela.

Najtrudniejszym zadaniem dla dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym stanie się na pewno nowa oceny pracy nauczyciela.
Jak ją poprowadzić, aby stała się projektem rozwoju dla nauczyciela i szkoły, a nie źródłem konfliktów i  odwoływań ze strony nauczycieli?

Aby tak liczne zmiany nie stanowiły problemów, a nauczyciel nie czuł się wykorzystywany i oszukany nową oceną należy wprowadzić jawne i transparentne zasady oceny – na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian prawnych i dokumentów z nich wynikających oraz zostaną zaprezentowane gotowe wzory dokumentów związanych z oceną nauczyciela.

Na szczególną uwagę zasługują proponowane systemowe narzędzia w nadzorze dyrektora wykorzystywane przy ocenie pracy nauczyciela. Narzędzia te omówione z nauczycielami pomogą im w poprawnym i zgodnym z prawem wykonywaniu zadań wyznaczonych kryteriami oceny a stosowane regularnie będą wsparciem dla dyrektora w nadzorze i pomogą przy obiektywizacji oceny pracy.

Zapraszamy po gotowe rozwiązania – arkusze analizy zadań, arkusze analizy dokumentacji oraz arkusze obserwacji dla każdego stopnia awansu.

 1. Najważniejsze wymagania prawne związane z oceną pracy i awansem zawodowym (terminy, procedury, szczególne i nietypowe przypadki w ocenie pracy nauczyciela i awansie zawodowym).
 2. Analiza kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu pod kątem zadań nauczyciela oraz sposobu dokumentowania przez ocenianego nauczyciela wynikająca z przepisów prawa.
 3. Wymagania dotyczące dokumentowania działań nauczyciela wynikające z kryteriów oceny pracy w dokumentacji szkoły, w tym w dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji pracy zespołów nauczycielskich.
 4. Systemowe narzędzia w nadzorze dyrektora wykorzystywane przy ocenie pracy nauczyciela, w tym:
 • Arkusz analizy planów dydaktycznych (I kryterium n-l kontraktowy),
 • Arkusz kontroli dyżurów oraz arkusz kontroli dokumentacji wycieczek szkolnych (II kryt. n-l stażysta)
 • Arkusz analizy dokumentacji nauczyciela w zakresie upowszechniania praw dziecka, działań dotyczących kształtowania szacunku do drugiego człowieka oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej (kryt. III i V  n-l stażysta),
 • Arkusz analizy dokumentacji w zakresie działań  dotyczących współpracy z innymi nauczycielami (kryt. VI  n-l stażysta),
 • Arkusz analizy działań dotyczących współpracy z rodzicami (kryt. IX  n-l stażysta),
 • Arkusz analizy pełnionej przez nauczyciela funkcji (kryt. V  n-l mianowany),
 • Arkusz analizy poprawności przedstawionego programu oraz wdrożenia tego programu (kryt. III a   n-l dyplomowany),
 • Arkusz analizy poprawności prowadzonej ewaluacji w zakresie pracy własnej lub działań wynikających z pełnionej funkcji,
 • Arkusz obserwacji kontrolno – oceniającej

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.