A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela jako projekt rozwoju indywidualnego nauczyciela i projekt rozwoju jakościowego szkoły/przedszkola

Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela , jako projekt rozwoju indywidualnego nauczyciela i projekt rozwoju jakościowego szkoły/przedszkola.

Zmiany w Karcie nauczyciela, po wejściu Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziły wiele nowych obowiązków dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych należy opracowanie Regulaminu oceniania nauczycieli, w którym muszą pojawić się charakterystyczne dla danej placówki wskaźniki jakości pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wymagania wobec nauczycieli zawarte w Regulaminie oceniania będą stanowiły podstawę do cyklicznego oceniania pracy nauczyciela, a ocena zdecyduje o wysokości wynagrodzenia oraz czasie trwania awansu. Przy takich zapisach prawa – Każdy nauczyciel będzie chciał ocenę wyróżniającą! Co zatem zrobić, żeby opracowane wskaźniki nie były konfliktogenne a ocena nie prowadziła do ciągłych procedur odwoławczych? Jak skonstruować zapisy, aby regulamin stał się skutecznym narzędziem monitoringu kierowniczego współczesnego przywódcy i prowadził do indywidualnego rozwoju nauczyciela oraz jakościowego rozwoju całej placówki?

Proponowany przeze mnie model oceny pracy nauczyciela jest rozwiązaniem systemowym, opartym na połączeniu kryteriów oceny pracy nauczyciela z jasno określonymi wymaganiami państwa. Wyraźne rozdzielenie wskaźników na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  i przyporządkowane im wartości punktowe będą dawały możliwość obiektywnej oceny i powiązania procedur oceniania z kształtowaniem indywidualnych ścieżek kariery zawodowej nauczycieli.

Realizacja opracowanych wskaźników wpłynie jednak na jakość planowanych działań  w szkole/przedszkolu – tylko wtedy, gdy wskaźniki będą w logiczny sposób opisywały działania nauczycieli i pokazywały kierunki rozwoju w poszczególnych kryteriach. Regulamin może stać się skutecznym narzędziem zarządzania w placówce – wykorzystajmy zatem zmiany w prawie nie do narzekań tylko do wejścia NAPRAWDĘ DOBREJ ZMIANY!                                                                                                        

Program seminarium:

  • Ocena pracy nauczyciela od 2018 roku – analiza i interpretacja zapisów prawa dotyczących oceny w ustawie Karta Nauczyciela (po zmianach wprowadzonych Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli i w sprawie awansu zawodowego
  • Nowe regulacje prawne dokonywania oceny pracy nauczycieli,

– nowe terminy oceny, procedura dokonywania oceny (gotowa propozycja – wzory pism),
– analiza proponowanych kryteriów oceny pracy nauczyciela,
– sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczyciela,
– procedury odwoławcze,

  • Analiza obowiązków i zadań nauczycieli podlegających ocenie wynikających z kryteriów wskazanych w rozporządzeniu.
  • Formułowanie wskaźników związanych ze szczegółowymi kryteriami oceny pracy.
  • Regulamin oceniania nauczycieli,
    – analiza i redagowanie przykładowych zapisów,
    – procedura tworzenia oraz zatwierdzania.

Uwaga ! Uczestnicy otrzymają przykładowy regulamin do przystosowania do własnej placówki.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.