Wskaźniki efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody EWD

Celem seminarium jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do konstruowania poprawnej merytorycznej oceny efektów kształcenia szkół na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

Uczestnik po szkoleniu zna:
 • Wskaźniki efektywności kształcenia wykorzystywane do analizy egzaminów zewnętrznych (wskaźnik łatwości zadań i umiejętności, frakcja opuszczeń, skala staninowa, edukacyjna wartość dodana, trzyletnie wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej)
 • Czynniki kontekstowe mające wpływ na wyniki egzaminu zewnętrznego
 • Metodę szacowania edukacyjnej wartości dodanej
 • Zasady wykorzystania kalkulatora EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej)
Uczestnik po szkoleniu umie:
 • Zinterpretować wskaźniki efektywności kształcenia wykorzystywane do analizy egzaminów zewnętrznych
 • Odczytać znaczenie treściowe wyniku szkoły w skali staninowej
 • Dokonać właściwej oceny efektywności nauczania w szkole z uwzględnieniem czynników kontekstowych
 • Przedstawić wyniki egzaminów zewnętrznych w informacji sprawozdaniu z realizacji zadań oświatowych organów samorządu terytorialnego (zgodnie z art.5a ust. o systemie oświaty z dnia 7 września)
Program szkolenia :
 • Pomiar efektywności – pochodzenie, wzory, zastosowania, wykonanie  Wskaźniki efektywności kształcenia wykorzystywane do analizy egzaminów zewnętrznych
  - interpretacja łatwości zadań i umiejętności na wybranych przykładach
  - skala staninowa, treściowe znaczenie skali, odczytywanie wyników na wybranych przykładach
  - rozumienie frakcji opuszczeń
  - edukacyjna wartość dodana
  - trzyletnie wskaźniki EWD
 • Kalkulator EWD
  - jak przygotować dane do kalkulatora
  - jakie informacje zawiera kalkulator
  - wykresy w kalkulatorze
  - co jeszcze można obliczyć za pomocą kalkulatora
 • Efektywność nauczania w szkole z wykorzystaniem EWD     (efektywność nauczania w szkole klasie, w grupach uczniów o różnym potencjale edukacyjnym)
 • Czynniki kontekstowe w ocenie pracy szkoły
 • Szacowanie EWD w szkołach ponadgimnazjalnych – wykorzystanie wyniku egzaminu gimnazjalnego do oceny efektywności kształcenia
  - jakie informacje uzyskać od szkoły, aby poprawnie skonstruować informacje do sprawozdania
 
Formularz zamknięte nadzór