Sztuka obserwacji zajęć – WARSZTATY- Narzędzie w codziennej pracy dyrektora szkoły

Jeżeli podczas obserwacji lekcji myślimy: czy ten nauczyciel nie widzi, że dzieci na lekcji „nudzą się jak mopsy”? Odpowiedź brzmi : NIE.
Gdyby jednak mógł sam zidentyfikować problem, dzisiejsza lekcja wyglądałaby inaczej – nikt przecież nie chce być nudnym nauczycielem.
Nauczyciele prowadzą lekcje najlepiej jak potrafią, szczególnie – kiedy goszczą na niej dyrektora!

Obserwacja zajęć może się stać jedną z najskuteczniejszych metod podnoszenia jakości pracy nauczyciela, ale nie może kończyć się wtedy „dobrymi radami”! Nikt nie lubi, kiedy mu się mówi co ma robić; u wielu instynkt nakazuje wtedy działać odwrotnie. Jeśli chcemy, by ludzie wykonywali coś lepiej, musimy nauczyć ich, jak to robić.

Proponowany przeze mnie warsztat zaczyna się od ustalenia tego , jak powinna wyglądać udana lekcja.

Jakie strategie na zajęciach stosują najlepsi nauczyciele, jak je wdrażają i jakich metod używają, by zachęcić uczniów do aktywności. Daje to możliwość do wypracowania dyspozycji do obserwacji zajęć, które sprawdzimy w praktyce – podczas warsztatu, obserwując fragmenty nagranych zajęć.

Warto pomyśleć także o obserwacji koleżeńskiej – jako stałym elemencie w systemie wspierania się nauczycieli i organizacji  NZE (Nauczycielskich Zespołów Edukacyjnych). Wzajemne wspieranie się nauczycieli stałoby się autentycznym bodźcem do rozwoju a nie wymuszoną koniecznością.

Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i sposób poprowadzenia rozmowy po obserwacji z przygotowaną informacją zwrotną. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model postępowania  odpowiedni dla swojej placówki – zapraszam!

Wykładowca – Marzena Siejewicz –edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich),  profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i  ewaluacji)  specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO)- prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz  nauczycieli  w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku  dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych,  wieloletni doradca metodyczny.

Program szkolenia :

 • Obserwacja zajęć -  w prawie oświatowym.
 • Obserwacja jako metoda badawcza: rodzaje obserwacji, rodzaje zbieranych danych, analiza danych z obserwacji.
 • Rodzaje arkuszy do obserwacji, przykładowe arkusze obserwacji zajęć – studium przypadków.
 • Jak to robią najlepsi nauczyciele? – uzgodnienie elementów, strategii …, które powtarzają się na zajęciach u skutecznych nauczycieli, na podstawie R. J. Marzano „Sztuka i teoria skutecznego nauczania”.
 • Wypracowanie własnych dyspozycji do obserwacji.
 • Zastosowanie arkuszy do obserwacji fragmentów nagranych zajęć.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Udzielanie informacji zwrotnej nauczycielom, których lekcje były oglądane – symulacja rozmowy po obserwacji.

 

Opinie uczestników: 

 • Szkolenie poprowadzone rzetelnie. Fachowa wiedza wykładowczyni. Treści przekazane przydatne w nadzorze pedagogicznym. Kutno 12.02.2014r.
 • Szkolenie interesujące, duże zainteresowanie uczestników, wiele przykładów i wskazówek praktycznych. Temat szkolenia zrealizowano w pełni. Kutno 12.02.2014r.
 • Chciałabym, aby wszystkie szkolenia, w których uczestniczę, były tak twórcze. Bydgoszcz 26.11.2014r.
 • Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Treści przekazane bardzo przydatne w codziennej pracy dyrektora. Bydgoszcz 26.11.2014r.

 

Formularz zamknięte nadzór