Kryteria oceny pracy nauczycieli w świetle wymagań państwa

SYSTEMY KOMPETENCYJNE JUŻ W SZKOLE…..Jeśli chcesz ukierunkować
i nadać tempo rozwojowi Twoich nauczycieli – ZAPRASZAMY, PRZYJDŹ I ZOBACZ

 
W grudniu 2013 zostało zmienione rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela – czy wprowadzone zmiany odmienią tradycyjny sposób oceny nauczyciela? Czy powiążą go z efektywnością pracy szkoły lub sukcesem ucznia – NIE! Dlatego dyrektor sam będzie musiał szukać skutecznych rozwiązań!
 
Proponowany przeze mnie kompetencyjny model oceny pracy nauczyciela jest rozwiązaniem systemowym, opartym na najnowszych mechanizmach sprawdzonych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Daje możliwość powiązania procedur oceniania z wymaganiami ocenianymi w ewaluacji zewnętrznej - a to zapewni wysoki poziom spełnienia tych wymagań i wysokie oceny szkoły (B i A) Dodatkowo zapewni kształtowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej.
 
    W ostatnich latach upowszechnia się przekonanie, że warunkiem sukcesu jest ścisłe powiązanie zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią rozwoju firmy – spróbujmy zatem powiązać te sfery także w szkole. Dziś trudno zaprzeczyć, że sposób oceny pracowników, polityka szkoleniowa, budowa systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń w wielu szkołach jest chaotyczna i sprzeczna. Prawidłowo zaprojektowany system oceny kompetencji umożliwia pełną integrację tych dziedzin. Warto pomyśleć o takim systemie oceniania nauczycieli, który stałby się autentycznym bodźcem rozwoju społeczności uczących się, a nie, wymuszoną prawem, koniecznością.
 
     Przygotowana propozycja uwzględnia dwa sposoby oceny nauczyciela: tradycyjną i najnowszą kompetencyjną z zastosowaniem metody 360 stopni. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model odpowiedni dla swojej placówki – zapraszam!
 
Program szkolenia :
 
  • Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela, omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Ocena tradycyjna:                                                              
       - tryb dokonywania oceny,
      - procedura dokonywania oceny- gotowa opozycja,                                                              
      - szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela   
        (przykłady gotowych rozwiązań),
      - sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczyciela,
      - przykładowe karty oceny pracy.   
                                                                                              
  • Połączenie oceny tradycyjnej z wymaganiami państwa – wypracowanie kryteriów oceny nauczyciela w kontekście zadań wynikających z poziomów D i B. (gotowy przykład szczegółowych kryteriów na ocenę dobrą i wyróżniającą)

  • Kompetencyjny system oceny nauczycieli:                      
       - zarządzanie oparte na kompetencjach, kompetencje    
        nauczyciela XXI wieku, kompetencje nauczyciela w UE,                                                                       
      - opracowanie i wprowadzanie kompetencyjnego
        systemy ocen,                                                                                
      - 360 stopniowa ocena kompetencji,                                     
      - identyfikacja i przykładowe opisy kompetencji
        nauczycieli,                                                                           
      - ustalanie poziomów kompetencji i wskaźników
        do ich oceny (kryteria efektywnościowe, behawioralne,
        osobowościowe, kompetencyjne)                                                              
      - przykładowe narzędzia do wykorzystania
        przy ocenie nauczycieli,                                                                     
      - opis systemu do wdrożenia w placówce oświatowej.
                                                                                       
  • Zarządzanie kompetencjami a rekrutacja i selekcja pracowników.

  • Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników.

  • Zarządzanie kompetencjami a kształtowanie systemów wynagrodzeń.
 
Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO)- prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

 

zamknięte nadzór