Analiza wyników egzaminów zewnętrznych sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły

 

Celem seminarium jest stworzenie systemu analiz egzaminów zewnętrznych, wpływającego na wzrost efektów kształcenia.
Uczestnik po szkoleniu zna:
 • Wymagania  państwa dotyczące egzaminów zewnętrznych
 • Pojęcia pomiaru dydaktycznego wykorzystywane w analizach egzaminu zewnętrznego
 • Metody ilościowe i jakościowe egzaminu
 • Strukturę i zasady tworzenia programu działań po egzaminie zewnętrznym
 • Normy procentowe w ocenie pracy szkolnej
Uczestnik po szkoleniu umie:
 • Przeprowadzić analizę egzaminu zewnętrznego w zespole zadaniowym nauczycieli
 • Potrafi skonstruować działania w programie naprawczym
 
Program szkolenia :
 • Analiza egzaminów zewnętrznych w prawie oświatowym (wymagania państwa związane z analizą egzaminów zewnętrznych w załączniku do rozp. MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego)
 • Podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego związane z analizą egzaminu zewnętrznego
 • Prezentacja różnych metod egzaminów zewnętrznych (metody  ilościowe i jakościowe)
 • Analiza kontekstowa wyników egzaminów zewnętrznych
 • Treściowe  znaczenie wyniku – skala staninowa i centylowa
 • EWD i jej wykorzystanie w analizie egzaminów zewnętrznych
 • Przykładowa analiza łatwości badanych czynności i umiejętności próba skonstruowania programu działań naprawczych po analizie egzaminów zewnętrznych
 
zamknięte nadzór