A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmodernizowane SIO

Plan szkolenia:

Podstawy prawne sprawozdawczości oświatowej w Systemie Informacji Oświatowej.
– zasady wprowadzania danych po 24 lipca br.,
– ustawowe terminy sprawozdawczości,
– harmonogram działań na nowy rok szkolny,
– struktura modułów i zakres wprowadzanych informacji,
– korzyści wynikające z nowej technologii SIO.

1. Przegląd modułów aplikacji SIO w nowej odsłonie

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł PODMIOT (podmioty i JST);
– wprowadzanie modyfikowanie danych moduł UCZEŃ;
– wprowadzanie modyfikowanie danych moduł NAUCZYCIEL;
– wprowadzanie modyfikowanie danych moduł DANE ZBIORCZE.

2. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość placówki oświatowej

– procedury nadawania uprawnień dostępu do bazy danych;
– odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej;
– ochrona danych osobowych – podstawa prawna przetwarzania.

3. Praktyczne aspekty obsługi aplikacji w wersji przeglądarkowej do przekazywania informacji

– wymagania techniczne;
– zasady dostępu do bazy i danych;
– weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowości przekazanych do systemu centralnego informacji;
– odstępstwa od reguł odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów w trakcie tworzenia i przekazywania danych;
– RSPO – potrzeba i obowiązek organu prowadzącego i rejestrującego;
– najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem;
– postępowanie w sytuacjach nietypowego działania – wsparcie techniczne i merytoryczne;
– instrukcje, informacje techniczne i merytoryczne – jak korzystać z informacji umieszczonych na stronach?
– zmiany prawne mające wpływ na obsługę aplikacji.

4. Zadania na dziś i jutro

5. Wymiana doświadczeń – odpowiedzi na nurtujące pytania

Prowadzący: Tomasz Straszkiewicz

Szkolenie poprowadzi Tomasz Straszkiewicz doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, administrator bezpieczeństwa informacji i inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. Praktyk w zakresie obsługi systemu niebieskie SIO i wielu innych aplikacji. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych, wdrażania w instytucjach administracji państwowej, w zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące nadzoru pedagogicznego i sprawozdawczości oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy
i programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.