A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w szkolnictwie zawodowym po 1. września 2019r.

    Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi   na nowe rozwiązania w zakresie edukacji zawodowej  z wpisaniem ich w aktualnie obowiązujący stan prawny . Umieszczenie zmian  pośród rozwiązań już istniejących pozwoli na ujęcie całości systemu  kształcenia zawodowego, co w świetle aktualnej techniki prawodawczej  stosowanej w MEN wydaje się być zabiegiem bardzo istotnym.

 

Adresaci szkolenia:
Organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego, dyrektorzy szkół i inni pracownicy zaangażowani w edukację zawodową

 

Cele główne:
Celem szkolenia jest przygotowanie interesariuszy edukacji zawodowej do prowadzenia tej edukacji po wejściu w życie najnowszych rozwiązań prawnych – w ustawach i rozporządzeniach. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione propozycje rozwiązań konkretnych zadań, jakie staną przed dyrektorami szkół ( np. niezbędne zmiany w statutach, umowa o staż, pisma kadrowe ). Ponadto zaprezentowane zostaną koncepcje realizacji zajęć dodatkowych w zakresie nauki zawodu oraz zestawienie przykładowych instytucji certyfikujących dla poszczególnych kwalifikacji rynkowych

 


Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

 • Poznają zakres zmian w prawie oświatowym od 1 września 2019r.
 • Przeanalizują ich znaczenie dla procesu kształcenia zawodowego
 • Zaplanują organizację pracy szkół i własną w najbliższym roku szkolnym
 • Wskażą najistotniejsze zmiany, które będą miały wpływa na jakość edukacji zawodowej

 

Program szkolenia:

 1. Definicje dotyczące edukacji zawodowej
  Nowe definicje i określenia pojęć z zakresu edukacji zawodowej w ustawie Prawo oświatowe i innych
 2. Praktyczna nauka zawodu
  Uregulowania prawne obowiązujące od 1 września 2019, staże uczniowskie, kształcenie młodocianych pracowników
 3. Zmian w Karcie Nauczyciela
  Obowiązkowe szkolenia nauczycieli, zmiany w liczbie godzin pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 4. Egzamin zawodowy
  Organizacja pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego
 5. Kształcenie ustawiczne
  Rodzaje szkół, placówek i form kształcenia ustawicznego, Centra Kształcenia Zawodowego
 6. Przepisy przejściowe
  Przepisy prawa oświatowego na okres wdrażania reformy systemowej oświaty

Prowadzący: Stanisław Szelewa

Były  nauczyciel dyplomowany  i dyrektor szkoły –  nagrodzony nagrodą MEN i 4-krotnie  nagrodą kuratora oświaty. Były  radny i przewodniczący rady miejskiej, delegat na sejmik samorządowy województwa. Współautor koncepcji i  współrealizator projektu wyposażenia centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Ekspert MEN w latach 2008-2016 w zakresie edukacji zawodowej i  finansów, autor ekspertyzy dla MEN  „Finansowanie edukacji zawodowej w Europie” współpracownik  Ośrodka Rozwoju Edukacji  –  autor i współautor  raportów z zakresu edukacji zawodowej , zarządzania oświatą, i finansów. Autor książki „Jak zarządzać nieruchomością oświatową”. Członek Rady Konsultacyjnej ds. szkolnictwa zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Świdnicy 1999 – 2018. Autor szeregu publikacji na temat oświaty w miesięczniku    „Dyrektor Szkoły”.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.