A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Żłobki – prowadzenie, dotowanie, nadzór

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Adresaci szkolenia:

 • Przedstawiciele JST,  instytucje prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów

 

Cel/Cele główne:

 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi założenia, prowadzenia, dotowania i kontroli żłobków i klubów dziecięcych, wzory dokumentów.

 

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:

1.Znają aktualne przepisy w zakresie założenia, prowadzenia i kontroli żłobków i klubów dziecięcych.
2.Potrafią korzystać z otrzymanych wzorów dokumentów.
3.Organy prowadzące sprawnie i rzetelnie prowadzą nadzór nad zarejestrowanymi żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów
  – Omówienie wszystkich aktów prawnych, dotyczących założenia, warunków lokalowych, wymagań kadrowych, rejestru i kontroli żłobków i klubów dziecięcych.
  – Podmioty zatrudniające dziennych opiekunów
 2. Żłobek i klub dziecięcy
  – Omówienie różnic i podobieństw.
  – Kto może tworzyć i prowadzić?
  – Wymagania lokalowe, sanitarne.
  – Zadania żłobka i klubu dziecięcego.
  – Statut – wzór.
  – Regulamin organizacji – wzór
 3. Kadra żłobka i klubu dziecięcego.
  – Wymagania kwalifikacyjne.
  – Szkolenia okresowe, badania.
 4. Dokumenty wymagane od rodziców dzieci. Rada rodziców w żłobku i klubie dziecięcym
  – Wymagane dokumenty – wniosek o przyjęcie dziecka – wzór.
  – Zasady działania rady rodziców – regulamin wzór
 5. Dotowanie żłobków, klubów dziecięcych. Rozliczenia i kontrola dotacji udzielanych niepublicznym żłobkom i klubom dziecięcym. Wynagrodzenie dziennego opiekuna.
  – Możliwości dotowania żłobków, klubów dziecięcych.
  – Rozliczenia udzielonych dotacji.
  – Kontrola wykorzystania dotacji przez niepubliczne żłobki i kluby dziecięce – zakres nadzoru, częstotliwość kontroli. Wzór protokołu.
  – Uchwała rady gminy – wzór.
  –  Zasady wynagradzania dziennych opiekunów

 

Na spotkaniu Uczestnicy dodatkowo otrzymają materiały szkoleniowe i wzory dokumentów w formie papierowej i dostęp cyfrowy.

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.