A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pierwsza od wielu lat zmiana kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  dla pracowników administracji, wynikająca z przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 2 grudnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, stanowi dobrą okazję do usystematyzowania wiedzy o ZFŚS. W związku z powyższym zapraszamy dyrektorów, księgowych i członków komisji socjalnych na szkolenie o tej tematyce.

Podczas zajęć zostaną omówione liczne kontrowersje w prowadzeniu działalności socjalnej dotyczące m.in.:

•    odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych,
•    nowej wyższej kwoty odpisu dla pracowników administracji,
•    uprawnień do korzystania ze środków ZFŚS (w tym zbiegu uprawnień),
•    organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
•    przyznawania i opodatkowania świadczeń w różnych formach (rzeczowej, pieniężnej),
•    możliwych do stosowania kryteriów socjalnych,
•    uczestnictwa związków zawodowych w działalności socjalnej,
•    obowiązku opodatkowania poszczególnych świadczeń,
•    stosowania lub nie kryteriów socjalnych w odniesieniu do różnych rodzajów świadczeń.

Program seminarium:

Podstawy prawne,
Działalność socjalna,
Obowiązek tworzenia funduszu,
Środki finansowe funduszu,
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
Uprawnieni do korzystania ze środków funduszu,
Regulamin ZFŚS,
Świadczenia socjalne,
Administrowanie funduszem,
Ewidencja działalności socjalnej.

Prowadzący: Wykładowca – ekonomista

Dyrektor jednego z warszawskich biur finansów oświaty, wykładowca z zakresu m.in.: rachunkowości budżetowej, planów finansowych, sprawozdawczości budżetowej
i finansowej, dyscypliny finansów publicznych.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.