A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej w liceum i technikum

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum

Celem seminarium jest:

 • Omówienie kierunków zmian i głównych założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum.
 • Przedstawienie zadań szkoły wynikających z dokumentów prawnych ( dydaktycznych i wychowawczych).
 • Omówienie ramowych planów nauczania dla szkół ponadpodstawowych.
 • Omówienie zadań dyrektora szkoły i nauczycieli związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej.
 • Projektowanie pracy dydaktycznej w świetle nowej podstawy programowej.
 • Wskazanie źródeł informacji na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Program seminarium:

 • Cele i główne kierunki zmian programowych.
 • Zadania szkoły i ramowe plany nauczania (zasady podziału na grupy, planowany wymiar godzin z poszczególnych przedmiotów).
 • Wdrażanie podstawy programowej- zadania dyrektora i nauczycieli.
 • Planowanie pracy dydaktycznej z nową podstawą programową- wskazówki metodyczne i rozwiązania dydaktyczne.
 • Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, konfrontowanie spostrzeżeń na temat powyższego zagadnienia.

Prowadzący: Sylwia Łukasik-Gębska

Doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Trener II Stopnia Professional, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, akredytowany coach na poziomie ACC międzynarodowej organizacji- International Coach Federation, autorka i trenerka programów szkoleniowych realizowanych w ramach projektów unijnych m.in. Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty, Przywództwo i zarządzanie w oświacie – pracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek , Nowy start zawodowy, Doskonalenie umiejętności i kompetencji kluczowych nauczycieliUkończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna dla dzieci  z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych i akredytowanych przez ICF. Jest autorem publikacji naukowych i metodycznych adresowanych m.in. do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.