A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej w liceum i technikum

                      Podstawa programowa z dnia 30 stycznia 2018 roku dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia- w opinii ustawodawców – ma wzmocnić system nauczania. Zgodnie z jej założeniami nauczyciele, poza realizacją określonych w niej treści nauczania,  mają  rozwijać w uczniach kompetencje kluczowe oraz umiejętność samodzielnego myślenia, interpretowania i analizowania, między innymi poprzez stosowanie innowacyjnych i empirycznych metod pracy.

                 Powyższe szkolenie stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat pracy z nową podstawą programową, co może pomóc dyrektorom  szkół i nauczycielom w zrozumieniu  założeń nowej podstawy programowej, dzięki którym będzie im łatwiej  zaplanować optymalny dla własnej placówki proces dydaktycznego- wychowawczy. Podczas szkolenia   zostaną dokładnie omówione ramowe plany nauczania.  Będzie panel, w trakcie, którego prowadzący podda pod dyskusję  różne rozwiązania dydaktyczne w zakresie  innowacyjnej realizacji treści podstawy programowej.  Dyrektorzy otrzymają arkusze do badania kompetencji kluczowych oraz warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej oraz przykład harmonogramu wdrażania podstawy programowej. Zostaną omówione działania, które powinny być realizowane w szkole w związku z monitorowaniem  nowej postawy programowej.

 

Celem seminarium jest: 

  1. Omówienie kierunków zmian i głównych założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego
    w liceum ogólnokształcącym i technikum.
  2. Przedstawienie zadań szkoły wynikających z dokumentów prawnych ( dydaktycznych
    i wychowawczych).
  3. Omówienie ramowych planów nauczania dla szkół ponadpodstawowych.
  4. Omówienie zadań dyrektora szkoły i nauczycieli związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej.
  5. Projektowanie pracy dydaktycznej w świetle nowej podstawy programowej.
  6. Wskazanie źródeł informacji na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Program seminarium:

1. Cele i główne kierunki zmian programowych.
2. Zadania szkoły i ramowe plany nauczania (zasady podziału na grupy, planowany wymiar godzin
z poszczególnych przedmiotów).
3. Wdrażanie podstawy programowej- zadania dyrektora i nauczycieli.
4. Planowanie pracy dydaktycznej z nową podstawą programową- wskazówki metodyczne i rozwiązania dydaktyczne.
5. Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, konfrontowanie spostrzeżeń na temat powyższego zagadnienia.


Prowadzący: Grażyna Wójcik

nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej, polonistka, była dyrektorka szkół, egzaminator OKE w Łodzi, ekspert MEN ds. awansu zawodowego. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki UJK w Kielcach, autorka publikacji naukowych.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.