A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Sztuka obserwacji zajęć

Chcesz wspierać nauczycieli – najpierw pokaż, jak powinna wyglądać „dobra lekcja”! Jeśli chcemy, by ludzie wykonywali coś lepiej, musimy nauczyć ich, jak to robić. Jeżeli chcemy, żeby lekcje były coraz lepsze – musimy pokazać nauczycielom, jak ma taka lekcja wyglądać. Samo „gadanie” o tym, jak powinno być, nic nie zmienia! DLATEGO ZDECYDOWAŁAM SIĘ POKAZAĆ ZAJĘCIA LEKCYJNE NA SZKOLENIU ☺

Kulminacyjnym momentem zajęć jest symulacja lekcji, którą później szczegółowo analizujemy i omawiamy. Spośród uczestników losowo wybieram uczniów i przez 45 minut na szkoleniu prowadzę lekcję języka polskiego – z uwzględnieniem wszystkich elementów oceniania kształtującego i zastosowaniem strategii efektywnego uczenia. Lekcję prowadzę od przedstawienia celów zajęć do podsumowania. W tym czasie pozostali uczestnicy wypełniają arkusz obserwacji. Proponowany przeze mnie warsztat zaczyna się od przypomnienia, jak powinna wyglądać „dobra lekcja” i szczegółowej analizy działań nauczyciela, które potwierdzają skuteczność jego pracy. Taka analiza pogłębia wiedzę o przedmiocie obserwacji – uczy uwagi na to, co powinno pojawić się na zajęciach. Daje to możliwość do wypracowania dyspozycji do obserwacji zajęć, które sprawdzamy w praktyce – na warsztacie, w czasie symulacji zajęć. Tym razem dyspozycje dotyczyć będą całego procesu uczenia – całej lekcji.

Obserwacja zajęć może się stać jedną z najskuteczniejszych metod podnoszenia jakości pracy nauczyciela, ale nie może kończyć się wtedy „dobrymi radami”! Nikt nie lubi, kiedy mu się mówi co ma robić; u wielu instynkt nakazuje wtedy działać odwrotnie. Dlatego zajęcia kończą się dyskusją o przeprowadzonych zajęciach, wskazaniem dobrych stron i obszarów do poprawy, potem w grupach redagowania jest informacja zwrotna dla prowadzącej zajęcia, następnie pojawia się symulacja rozmowy po obserwacji zajęć – też w duchu filozofii oceniania kształtującego.

Program seminarium:

  • Model „dobrej lekcji” – lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania (uczenia się), opartej na filozofii oceniania kształtującego;
  • Strategie efektywnego nauczania (uczenia się) i przykładowe działania spełniające te strategie na zajęciach lekcyjnych;
  • Obserwacja jako metoda badawcza, rodzaje obserwacji, rodzaje zbieranych danych, analiza danych z obserwacji;
  • Rodzaje arkuszy do obserwacji, przykładowe arkusze obserwacji zajęć – studium przypadków;
  • Wypracowanie własnych dyspozycji do obserwacji;
  • 45 minutowa symulacja lekcji oceniania kształtującego – zastosowanie wypracowanych dyspozycji do obserwacji w praktyce;
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej;
  • Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych prowadzącej po przeprowadzonej symulacji lekcji.Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i model poprowadzenia rozmowy po obserwacji z przygotowaną informacją zwrotną. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model postępowania odpowiedni dla swojej placówki.Zapraszam! Marzena Siejewicz

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.