A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Systemowe narzędzia wykorzystywane przez dyrektora przy ocenie pracy nauczyciela

   Jak nie wpaść w pułapkę odwoływania się nauczycieli od oceny ich pracy?

                   Systemowe narzędzia wykorzystywane przez dyrektora przy ocenie pracy nauczyciela

Rok szkolny 2018/2019 to wejście zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących oceny pracy oraz zmian  w awansie zawodowym. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące oceny i awansu wprowadzają – nowe terminy, procedury oraz nowe sposoby dokumentowania pracy nauczyciela.

Najtrudniejszym zadaniem dla dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym stanie się na pewno nowa oceny pracy nauczyciela.
Jak ją poprowadzić, aby stała się projektem rozwoju dla nauczyciela i szkoły, a nie źródłem konfliktów i  odwoływań ze strony nauczycieli?

Aby tak liczne zmiany nie stanowiły problemów, a nauczyciel nie czuł się wykorzystywany i oszukany nową oceną należy wprowadzić jawne i transparentne zasady oceny – na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian prawnych i dokumentów z nich wynikających oraz zostaną zaprezentowane gotowe wzory dokumentów związanych z oceną nauczyciela.

Na szczególną uwagę zasługują proponowane systemowe narzędzia w nadzorze dyrektora wykorzystywane przy ocenie pracy nauczyciela. Narzędzia te omówione z nauczycielami pomogą im w poprawnym i zgodnym z prawem wykonywaniu zadań wyznaczonych kryteriami oceny a stosowane regularnie będą wsparciem dla dyrektora w nadzorze i pomogą przy obiektywizacji oceny pracy.

Zapraszamy po gotowe rozwiązania – arkusze analizy zadań, arkusze analizy dokumentacji oraz arkusze obserwacji dla każdego stopnia awansu.

 1. Najważniejsze wymagania prawne związane z oceną pracy i awansem zawodowym (terminy, procedury, szczególne i nietypowe przypadki w ocenie pracy nauczyciela i awansie zawodowym).
 2. Analiza kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu pod kątem zadań nauczyciela oraz sposobu dokumentowania przez ocenianego nauczyciela wynikająca z przepisów prawa.
 3. Wymagania dotyczące dokumentowania działań nauczyciela wynikające z kryteriów oceny pracy w dokumentacji szkoły, w tym w dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji pracy zespołów nauczycielskich.
 4. Systemowe narzędzia w nadzorze dyrektora wykorzystywane przy ocenie pracy nauczyciela, w tym:
 • Arkusz analizy planów dydaktycznych (I kryterium n-l kontraktowy),
 • Arkusz kontroli dyżurów oraz arkusz kontroli dokumentacji wycieczek szkolnych (II kryt. n-l stażysta)
 • Arkusz analizy dokumentacji nauczyciela w zakresie upowszechniania praw dziecka, działań dotyczących kształtowania szacunku do drugiego człowieka oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej (kryt. III i V  n-l stażysta),
 • Arkusz analizy dokumentacji w zakresie działań  dotyczących współpracy z innymi nauczycielami (kryt. VI  n-l stażysta),
 • Arkusz analizy działań dotyczących współpracy z rodzicami (kryt. IX  n-l stażysta),
 • Arkusz analizy pełnionej przez nauczyciela funkcji (kryt. V  n-l mianowany),
 • Arkusz analizy poprawności przedstawionego programu oraz wdrożenia tego programu (kryt. III a   n-l dyplomowany),
 • Arkusz analizy poprawności prowadzonej ewaluacji w zakresie pracy własnej lub działań wynikających z pełnionej funkcji,
 • Arkusz obserwacji kontrolno – oceniającej

Prowadzący: Marzena Siejewicz

 

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz  nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.      

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.