A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ruch kadrowy w roku szkolnym 2018/19

Co roku, do końca maja, dyrektor ma obowiązek opracować organizację roku szkolnego na kolejny rok. Wymaga to szeregu niepopularnych decyzji, mających na celu dostosowanie ilości zatrudnionych pracowników do zatwierdzonego arkusza.

W tym roku podejmowane decyzje kadrowe będą konsekwencją zmian zawartych w ustawie Prawo Oświatowe oraz dalszego wprowadzania reformy oświaty.

Uczestnicy otrzymają wszystkie wzory druków, które są niezbędne przy ruchu kadrowym m.in. pisma do organizacji związkowych, decyzja w sprawie obniżenia pensum, rozwiązanie umowy z nauczycielem, wypowiedzenie warunków umowy

Program szkolenia:

1.Obowiązujące przepisy prawne.

2.Zmiany w Karcie Nauczyciela (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych):
– zatrudnianie nauczyciela stażysty,
– zatrudnianie na stanowisku nauczyciela osób nie będących nauczycielami,
– urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia.

3. Pracownicy chronieni przepisami prawa.

4. Rozwiązywanie umów o pracę:
– współpraca ze związkami zawodowymi,
– Karta Nauczyciela: art. 20, 23 i 27,
– Kodeks Pracy – pracownicy niepedagogiczni,
– świadectwo pracy.

5. Przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach:
– zmiana treści art. 18 KN: możliwość nałożenia obowiązku pracy w innych szkołach przez organ prowadzący,
– obowiązek uzyskania pisemnej zgody na dodatkowe zatrudnienie,
– obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy do kuratora oświaty,
– obowiązek pierwszeństwa zatrudnienia.

6. Regulacje prawne dotyczące wygaszanych gimnazjów (brak możliwości dalszego zatrudnienia):
– zawieszenie stosowania art. 20 KN,
– pisemna informacja dyrektora (stan nieczynny, obniżenie wymiaru),
– wygaśnięcie stosunku pracy,
– rozwiązanie umowy o pracę (odprawy).

7.  Pytania do wykładowcy.

Prowadzący: Grażyna Stańko

Zajęcia prowadzi Grażyna Stańko – wieloletnia edukatorka, ekspertka w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy; była wykładowczyni UW; wcześniej dyrektor wydziału kadr kuratoriów w Bydgoszczy i Warszawie.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.