A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ruch kadrowy w oświacie w roku szkolnym 2019/20

Cel główny:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi ruchu kadrowego

 

Cele szczegółowe :
Uczestnicy:
1. Znają aktualne przepisy w zakresie prowadzenia spraw kadrowych n-li i pracowników niepedagogicznych.
2. Potrafią korzystać z otrzymanych wzorów dokumentów.

 

Program szkolenia:

 • Akty prawne dotyczące spraw pracowniczych
  Omówienie wszystkich aktów prawnych, dotyczących spraw pracowniczych w kontekście ruchu kadrowego.
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)
  • zatrudnianie nauczyciela stażysty (zmiany przepisów od 1.09.2018 r.),
  • zatrudnianie na stanowisku nauczyciela osób nie będących nauczycielami,
  • zatrudnianie „na zastępstwo”,
  • zatrudnianie nauczycieli w nie samorządowych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • terminy zawierania umów – treść umowy i aktu mianowania.
 • Przeniesienie nauczyciela. Uzupełnienia etatu.
  Zmiany od 1.01.2018 r.
 • Rozwiązywanie umów o pracę
  • Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Karta Nauczyciela: art. 20, 23 i 27
  • Kodeks Pracy – pracownicy niepedagogiczni
  • Terminy
  • Świadectwo pracy
 • Pracownicy chronieni przepisami prawa
  • Art. 39 kodeksu pracy
  • Kobiety w ciąży i pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, rodzicielskiego.
  • Działacze związkowi (art. 32 ustawy o związkach zawodowych – Dz. U. z 2001 roku nr 79, poz. 854 ze zm.).
  • Społeczni inspektorzy pracy – art. 13 ustawy o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. nr 35, poz. 163 z 1983 roku ze zm.).
  • Pracownicy z wyboru (art. 73-75 KP).
  • Pracownicy mianowani.
  • Radni.
  • Posłowie i senatorowie
  • Radcowie prawni.
 • Odprawy – zależność od podstawy zatrudnienia. Ekwiwalent za urlop. Odprawa emerytalna
  • Zmiana treści art. 18 KN: możliwość nałożenia obowiązku pracy w innych szkołach przez organ prowadzący.
  • Obowiązek uzyskania pisemnej zgody na dodatkowe zatrudnienie.
  • Obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy do kuratora oświaty.
  • Obowiązek pierwszeństwa zatrudnienia.
 • Ruch kadrowy i likwidacja gimnazjum
  Ruch kadrowy w gimnazjach – ostatni rok działalności.
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kto wypłaci?
  Dokumentacja wygaszonego gimnazjum – komu przekazujemy?
  Obowiązki organów prowadzących w tym zakresie.

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.