A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola

Celem seminarium jest udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów dla kandydatów
na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych jak i osób ubiegających się o to stanowisko po raz kolejny oraz przygotowanie ich do rozmowy z komisją konkursową.

Uczestnik po szkoleniu zna:

• Przepisy prawa dotyczące wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przebiegiem;
• Wzory wymaganych do konkursu dokumentów;
• Zasady konstruowania przykładowych koncepcji rozwoju szkoły lub placówki;
• Przykładowe zestawy pytań konkursowych od grup osób wchodzących w skład komisji konkursowej.

Uczestnik po szkoleniu umie:

• Skonstruować wymagane do konkursu dokumenty;
• Stworzyć koncepcję rozwoju placówki oraz prezentację ilustrującą tę koncepcję;
• Zachować się podczas trwania konkursu.

Program szkolenia :

  • Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu;
  • Akty normatywne regulujące przebieg konkursu;
  • Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko Dyrektora;
  • Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych;
  • Stworzenie uzasadnienia przystąpienia do konkursu spójnego z koncepcją;
  • Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki;
  • Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej (lista przykładowych pytań od każdej z grup);
  • Zasady przygotowania prezentacji ilustrującej koncepcję;
  • Powierzenie stanowiska;
  • Pytania do wykładowcy.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz – edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.