A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola

Celem seminarium jest udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów dla kandydatów na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych jak i osób ubiegających się o to stanowisko po raz kolejny oraz przygotowanie ich do rozmowy z komisją konkursową.

 

Uczestnik po szkoleniu zna:

• Przepisy prawa dotyczące wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przebiegiem;
• Wzory wymaganych do konkursu dokumentów;
• Zasady konstruowania przykładowych koncepcji rozwoju szkoły lub placówki;
• Przykładowe zestawy pytań konkursowych od grup osób wchodzących w skład komisji konkursowej.

Uczestnik po szkoleniu umie:

• Skonstruować wymagane do konkursu dokumenty;
• Stworzyć koncepcję rozwoju placówki oraz prezentację ilustrującą tę koncepcję;
• Zachować się podczas trwania konkursu.

Program seminarium:

1. Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu;
2.Akty normatywne regulujące przebieg konkursu;
3.Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko Dyrektora;
4.Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych;
5.Stworzenie uzasadnienia przystąpienia do konkursu spójnego z koncepcją;
6.Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki;
7.Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących
w skład komisji konkursowej (lista przykładowych pytań od każdej z grup);
8.Zasady przygotowania prezentacji ilustrującej koncepcję;
9. Powierzenie stanowiska;
10.Pytania do wykładowcy.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.