Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – w świetle zmian ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35

Miejsce - Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35
Data -
30.01.2018r.
Godziny -
10:00 - 16:00
Inwestycja - 310 zł

Plan szkolenia:
Podstawy prawne sprawozdawczości oświatowej w Systemie Informacji Oświatowej.
- organizacja sprawozdawczości w 2018r
- ustawowe terminy sprawozdawczości
- harmonogram działań
- struktura modułów i zakres wprowadzanych informacji
- korzyści wynikające z nowej technologii SIO

1.    Przegląd modułów aplikacji SIO w nowej odsłonie
- obsługa aplikacji ZŁÓŻ WNIOSEK, NIE PAMIETASZ HASLA?
- przetwarzanie danych moduł WNIOSKI
- wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł PLACÓWKI (JST)
- wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł ORGANY (JST)
- wprowadzanie modyfikowanie danych moduł UCZEŃ
- wprowadzanie modyfikowanie danych identyfikacyjnych moduł NAUCZYCIEL
- wprowadzanie modyfikowanie danych moduł ODDZIAŁY
- wprowadzanie modyfikowanie danych moduł DANE ZBIORCZE
- obsługa aplikacji wspomagających pracę w systemie

2. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość placówki oświatowej
- procedury nadawania uprawnień dostępu do bazy danych
- odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej
- ochrona danych osobowych – podstawa prawna przetwarzania

3. Praktyczne aspekty obsługi aplikacji w wersji przeglądarkowej do przekazywania informacji
- wymagania techniczne
- zasady dostępu do bazy i danych
- weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowości przekazanych do systemu centralnego informacji
- odstępstwa od reguł odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów w trakcie tworzenia
  i przekazywania danych
- RSPO – potrzeba i obowiązek organu prowadzącego i rejestrującego
- najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem
- postępowanie w sytuacjach nietypowego działania – wsparcie techniczne i merytoryczne
- instrukcje, informacje techniczne i merytoryczne – jak korzystać z informacji umieszczonych na stronach?                    
- zmiany prawne mające wpływ na obsługę aplikacji

4. Zadania na dziś i jutro
5. Wymiana doświadczeń – odpowiedzi na nurtujące pytania

Szkolenie poprowadzi Tomasz Straszkiewicz doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, administrator bezpieczeństwa informacji i inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. Praktyk w zakresie obsługi systemu niebieskie SIO i wielu innych aplikacji. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych, wdrażania w instytucjach administracji państwowej, w zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące nadzoru pedagogicznego i sprawozdawczości oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy i programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku.


 

Formularz najbliższe szkolenia poznań

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl