Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35

Miejsce: Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35
Data: 23.03.2018 r. godz. 09:00-15:00
Cena: 310 zł/os.
Wykładowca: Marzena Siejewicz

Celem seminarium jest udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów dla kandydatów
na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych jak i osób ubiegających się o to stanowisko po raz kolejny oraz przygotowanie ich do rozmowy z komisją konkursową.

Uczestnik po szkoleniu zna:

• Przepisy prawa dotyczące wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przebiegiem;
• Wzory wymaganych do konkursu dokumentów;
• Zasady konstruowania przykładowych koncepcji rozwoju szkoły lub placówki;
• Przykładowe zestawy pytań konkursowych od grup osób wchodzących w skład komisji konkursowej.

Uczestnik po szkoleniu umie:

• Skonstruować wymagane do konkursu dokumenty;
• Stworzyć koncepcję rozwoju placówki oraz prezentację ilustrującą tę koncepcję;
• Zachować się podczas trwania konkursu.

Program szkolenia :

 • Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu;
 • Akty normatywne regulujące przebieg konkursu;
 • Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko Dyrektora;
 • Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych;
 • Stworzenie uzasadnienia przystąpienia do konkursu spójnego z koncepcją;
 • Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki;
 • Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej (lista przykładowych pytań od każdej z grup);
 • Zasady przygotowania prezentacji ilustrującej koncepcję;
 • Powierzenie stanowiska;
 • Pytania do wykładowcy.

  Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.
Formularz najbliższe szkolenia poznań

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl