Akty prawa wewnątrzszkolnego – uchwały, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły w nowych przepisach prawa – w ustawie prawo oświatowe Ostrołęka, WSAP, ul. Korczaka 73

MIEJSCE: Ostrołęka, WSAP, ul. Korczaka 73
DATA: 20.02.2018r. godz. 9:00-15:00
WYKŁADOWCA: Marzena Siejewicz
INWESTYCJA: 310 zł/os.

Nowe przepisy zawarte w dwóch ustawach Prawo oświatowe oraz w Ustawie wprowadzającej Prawo oświatowe spowodowały zmiany w podstawach prawnych  wewnątrzszkolnych aktów prawa. Trzeba je koniecznie zaktualizować. Zapraszam Was - Koleżanki i Koledzy na szkolenie,  które dostarczy aktualnej i wyczerpującej wiedzy na temat tworzenia przepisów prawa wewnątrzszkolnego.

Przepisy te stanowią uszczegółowienie kwestii uregulowanych w aktach prawnych, takich jak ustawy  i rozporządzenia. Uchwały natomiast dokumentują realizację podstawowych kompetencji organów szkoły  i są przedmiotem kontroli zewnętrznych. Ważnym zadaniem dyrektora jest wprowadzanie do realizacji wypracowanych przez te organy ustaleń, które mają stać się w szkole obowiązujące. W tym celu dyrektor wydaje zarządzenia, a w określonych warunkach zamiast zarządzeń pojawiają się decyzje administracyjne i kierownicze.

Uchwała czy decyzja administracyjna, kiedy zarządzenie, a kiedy tylko komunikat? – jak je rozróżniać? O tym dowiecie się Państwo podczas spotkania.

Jak skonstruować wyżej wymienione akty?  - w części warsztatowej będziemy mieli okazje wspólnie przećwiczyć tworzenie przykładowych aktów prawa wewnątrzszkolnego (przy wykorzystaniu przygotowanych schematów).

A dla tych, którzy nie lubią biurokracji, ale mają świadomość, że dokumentowanie działań jest sprawą ważną, przygotowałam gotowe wzory druków do wykorzystania.
                                                             
Program seminarium:

Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego:

  • Zasady konstruowania uchwał rady pedagogicznej,
  • Sposób redagowania zarządzeń,
  • Zasady tworzenia decyzji administracyjnych,
  • Sposób redagowania pism dyrektora szkoły – powiadamianie, zwracanie się o zajęcie stanowiska w określonej sprawie do innego organu lub instytucji, komunikaty wewnętrzne.

 


Uchwały rady pedagogicznej

  • Kompetencje rady w przepisach prawa oświatowego,
  • Uchwały stanowiące – wzory w chronologii roku szkolnego,
  • Uchwały opiniujące i przykładowe opinie rady pedagogicznej -  wzory w chronologii roku szkolnego.

 

Decyzje wydawane w sprawach uczniów - wzory decyzji.

 

Zarządzenia związane z organizacją pracy szkoły.

 

Zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

Archiwizowanie aktów prawa wewnątrzszkolnego.

 UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ GOTOWE DO WYKORZYSTANIA WZORY WSZYSTKICH UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ W UKŁADZIE ROKU SZKOLNEGO, WZORY ZARZĄDZEŃ  i WZORY DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DYREKTORAZajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka
- absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego  oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO  i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Formularz najbliższe szkolenia ostrołęka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl