A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kurs kadrowy – 3 dni.

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 dniowym kursie kadrowym, który da Państwu kompleksową wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia spraw personalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.Kurs adresujemy zarówno do dyrektorów szkół, jak i do osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą kadrową w placówce. Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy i prawa oświatowego oraz ustawę o pracownikach samorządowych. Dostosowane do nowego prawa wzory dokumentów, jakie Państwo otrzymujecie są dużą pomocą w codziennej pracy dyrektora i pracownika kadr.

Program seminarium:

  • Podstawowe akty prawne regulujące sprawy pracownicze.
  • Omówienie kolejnych dokumentów w aktach osobowych:

– dokumenty związane z przyjęciem do pracy: kwestionariusz, dokumenty potwierdzające
kwalifikacje i okresy zatrudnienia, zaświadczenia z KRK i badań wstępnych,

– umowa o pracę (rodzaje, treść – określenie warunków pracy i płacy),

– informacja o warunkach zatrudnienia,

– zakres obowiązków,

– oświadczenia pracowników dotyczące: zachowania tajemnicy służbowej, korzystania
z uprawnień, rodzicielskich, przeszkolenia z bhp, zapoznania się z dokumentacją pracowniczą

– indywidualny czas pracy,

– uprawnienia pracownicze: urlopy (wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze,

szkoleniowe, okolicznościowe, bezpłatne, zdrowotne), zwolnienia z pracy, świadczenia socjalne,

– wynagrodzenia (dodatek za wyróżniającą pracę),

– decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę,

– świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 01.06.2017r.,

– zmiany w karcie nauczyciela wprowadzone w art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (uśrednianie pensum, urlopy zdrowotne – art. 15 i 17, dot. zatrudniania na stanowiskach nauczycieli.

 

  • Współpraca ze związkami zawodowymi;
  • Przechowywanie dokumentów pracowniczych, przetwarzanie i udostępnianie;
  • Postępowanie dyscyplinarne i kary porządkowe;
  • Uprawnienia, emerytalne i świadczenia kompensacyjne nauczycieli;
  • Bieżące zmiany w prawie pracy i w prawie oświatowym;
  • Odpowiedzi na pytania uczestników zajęć.

 

Prowadzący: Grażyna Stańko

Wieloletni edukator; wykładowca UW;  wcześniej dyrektor wydziału kadr kuratoriów w Bydgoszczy i Warszawie.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.