A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela

Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela , jako projekt rozwoju indywidualnego nauczyciela i projekt rozwoju jakościowego szkoły/przedszkola.

Zmiany w Karcie nauczyciela, po wejściu Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziły wiele nowych obowiązków dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych należy opracowanie Regulaminu oceniania nauczycieli, w którym muszą pojawić się charakterystyczne dla danej placówki wskaźniki jakości pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wymagania wobec nauczycieli zawarte w Regulaminie oceniania będą stanowiły podstawę do cyklicznego oceniania pracy nauczyciela, a ocena zdecyduje o wysokości wynagrodzenia oraz czasie trwania awansu. Przy takich zapisach prawa – Każdy nauczyciel będzie chciał ocenę wyróżniającą! Co zatem zrobić, żeby opracowane wskaźniki nie były konfliktogenne a ocena nie prowadziła do ciągłych procedur odwoławczych? Jak skonstruować zapisy, aby regulamin stał się skutecznym narzędziem monitoringu kierowniczego współczesnego przywódcy i prowadził do indywidualnego rozwoju nauczyciela oraz jakościowego rozwoju całej placówki?

Proponowany przeze mnie model oceny pracy nauczyciela jest rozwiązaniem systemowym, opartym na połączeniu kryteriów oceny pracy nauczyciela z jasno określonymi wymaganiami państwa. Wyraźne rozdzielenie wskaźników na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  i przyporządkowane im wartości punktowe będą dawały możliwość obiektywnej oceny i powiązania procedur oceniania z kształtowaniem indywidualnych ścieżek kariery zawodowej nauczycieli.

Realizacja opracowanych wskaźników wpłynie jednak na jakość planowanych działań  w szkole/przedszkolu – tylko wtedy, gdy wskaźniki będą w logiczny sposób opisywały działania nauczycieli i pokazywały kierunki rozwoju w poszczególnych kryteriach. Regulamin może stać się skutecznym narzędziem zarządzania w placówce – wykorzystajmy zatem zmiany w prawie nie do narzekań tylko do wejścia NAPRAWDĘ DOBREJ ZMIANY!                                                                                                        

Program seminarium:

  • Ocena pracy nauczyciela od 2018 roku – analiza i interpretacja zapisów prawa dotyczących oceny w ustawie Karta Nauczyciela (po zmianach wprowadzonych Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli i w sprawie awansu zawodowego
  • Nowe regulacje prawne dokonywania oceny pracy nauczycieli,

– nowe terminy oceny, procedura dokonywania oceny (gotowa propozycja – wzory pism),
– analiza proponowanych kryteriów oceny pracy nauczyciela,
– sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczyciela,
– procedury odwoławcze,

  • Analiza obowiązków i zadań nauczycieli podlegających ocenie wynikających z kryteriów wskazanych w rozporządzeniu.
  • Formułowanie wskaźników związanych ze szczegółowymi kryteriami oceny pracy.
  • Regulamin oceniania nauczycieli,
    – analiza i redagowanie przykładowych zapisów,
    – procedura tworzenia oraz zatwierdzania.

Uwaga ! Uczestnicy otrzymają przykładowy regulamin do przystosowania do własnej placówki.

Do zapisu na spotkania w innych miastach zapraszamy do zakładki: 

Organizacja pracy w r.szk. 2018/19 w kontekście zmian w prawie oświatowym

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.