A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Monitorowanie przez dyrektora kształtowania kompetencji kluczowych w szkole/przedszkolu

Niezwykle ważnym  zadaniem szkoły jest dzisiaj wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne dla efektywnego działania  w społeczeństwie. Na szkoleniu zostaną Państwu przybliżone najnowsze  zalecenia Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Podane zostaną przykłady realizacji tych kompetencji w ramach realizacji podstawy programowej, a także przedstawiona zostanie rola nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów. Poznacie Państwo także narzędzia niezbędne w pracy dyrektora, a służące nadzorowaniu wykonania tego zadania przez nauczycieli.

Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna kompetencje kluczowe,
 • umie scharakteryzować osiem kompetencji kluczowych,
 • wie, gdzie w podstawie programowej znajdują się zapisy dotyczące kompetencji kluczowych,
 • potrafi odnieść kompetencje kluczowe do wymagań wobec szkół i placówek,
 • potrafi wskazać, kiedy w czasie procesu dydaktyczno-wychowawczego kształtuje kompetencje kluczowe,
 • zna przykłady działań, mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych.

Uwaga:

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 wszystkich kuratorów oświaty znajduje się zapis, dotyczący kompetencji kluczowych w punkcie monitorowanie. A zatem kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych będzie sprawdzane w formie  ankiety w niektórych placówkach (szkołach i przedszkolach).

Program szkolenia: 

 1. Tło i cele kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.
 2. Charakterystyka ośmiu kompetencji według Zalecenia Parlamentu Europejskiego.
 3. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
 4. Kompetencje kluczowe w wymaganiach wobec szkół i placówek.
 5. Przykłady praktyk w zakresie podejmowania działań mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i ich monitorowanie.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.