A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół w roku 2019

Zapraszamy pracowników samorządowych odpowiedzialnych za naliczanie, rozliczanie i kontrolowanie dotacji podmiotowych w oświacie udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie mające na celu przygotowanie uczestników do sprawnego wprowadzenia zmian w udzielaniu, rozliczaniu i kontrolowaniu dotacji udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 

Cele szkolenia:
1. Doskonalenie umiejętności ustalania należnych kwot dotacji na rok 2019.
2. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności konieczne dla prawidłowego wdrożenia zasad rozliczania dotacji przekazanych na organizację kształcenia specjalnego oraz rozliczenia limitów wynagrodzeń finansowanych z dotacji.

 

Program szkolenia:

I sesja – Repetytorium z ustalania należnych kwot dotacji w roku 2019.

 1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej – nowe wagi, zmiany we wskaźnikach – co się zmienia?
 2. Repetytorium z naliczania należnej dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego.
 3. Repetytorium z naliczania należnej dotacji dla szkoły podstawowej – co się zmienia?
 4. Repetytorium z naliczani należnej dotacji dla LO, BS-I i Technikum dodatkowe wagi na kształcenie zawodowe.
 5. Repetytorium z naliczania należnej dotacji dla szkoły policealnej.
 6. Repetytorium z naliczania należnej dotacji za efekt kształcenia.
 7. Repetytorium z naliczania należnej dotacji w przypadku realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 8. Repetytorium z naliczania dotacji za tzw. efekt kształcenia w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i KKZ.

II sesja – Rozliczanie dotacji w części dotyczącej kształcenia specjalnego i wynagrodzeń.

 1. Analiza art. 35 ustawy w części dotyczącej finansowania zadań oświatowych
  1)kwota i tryb przekazywania przez JST środków finansowych identyfikowanych jako przeznaczonych na kształcenie specjalne
  2)kwalifikowanie wydatków ponoszonych na organizację KS
 2. Analiza art. 35 ustawy w części dotyczącej finansowanie wynagrodzeń ze środków pochodzących z dotacji
  1)metoda ustalania limitów wynagrodzeń ponoszonych z dotacji
  2)tryb zatrudniania a kwalifikowalność wydatków ponoszonych na wynagrodzenia.
 3. Dostosowanie uchwał JST w części dotyczącej rozliczania i kontroli dotacji do obowiązujących przepisów.

 

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.