A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2019/2020 – z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i w Karcie Nauczyciela

Zapraszamy na szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi przygotowania arkuszy organizacyjnych, organizacji pracy szkoły/przedszkola oraz ruchu kadrowego.

 

Adresaci:
Pracownicy JST, dyrektorzy szkół i przedszkoli

 

Cel główny:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi arkusza organizacyjnego, organizacji pracy szkoły/przedszkola oraz ruchu kadrowego

 

Cele szczegółowe:

 1. Poznają aktualne przepisy w zakresie arkuszy organizacyjnych, organizacji pracy szkoły/przedszkola oraz ruchu kadrowego
 2. Przeanalizują arkusz organizacyjny szkoły/przedszkola pod względem prawidłowości z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, potrafią korzystać z otrzymanych wzorów dokumentów
 3. Zaplanują organizację pracy szkoły/przedszkola oraz ruch kadrowy
 4. Wskażą po szkoleniu jakie zmiany muszą wprowadzić w swoich arkuszach organizacyjnych, organizacji pracy szkoły/przedszkola

 

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące arkuszy organizacyjnych i organizacji pracy szkoły/przedszkola.
  Omówienie wszystkich aktów prawnych z tego zakresu.
 2. Praktyczne porady dotyczące sporządzania arkusza organizacyjnego i organizacji pracy szkoły/przedszkola.
  Przekazanie informacji o zasadach sporządzania arkuszy organizacyjnych i planów organizacji pracy szkoły/przedszkola
 3. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące ruchu służbowego – rozwiązywanie umów o pracę.
  Zatrudnianie, przenoszenie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami – Karta Nauczyciela. Współpraca ze związkami zawodowymi.
 4. Przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach.
  Obowiązek pierwszeństwa zatrudnienia, Obowiązek pisemnej zgody na dodatkowe zatrudnienie i zgłaszania wolnych miejsc pracy do kuratora oświaty
  Sytuacja nauczycieli w wygaszanych gimnazjach
 5. Pracownicy administracji i obsługi szkół – obowiązujące przepisy.
  Omówienie przepisów dotyczących Regulaminów wynagradzania
  Omówienie art. 39 KP – pracowników chronionych przepisami prawa

 

 

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.