A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny w placówce oświatowej – M.Siejewicz

Dwie ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wyznaczyły nowe zasady organizacji pracy szkoły. Dziś trzeba także uświadomić nauczycielom, jakie przepisy kadrowe obowiązują w okresie przejściowym. Interpretacja tych zmieniających się przepisów rodzi wiele pytań i wątpliwości. Zapraszam do dyskusji na ten temat, ponieważ szczególnie ważne jest także to, aby każdy potrafił dokonać indywidualnej oceny sytuacji, dotyczącej własnego statusu, związanego ze zmianą warunków pracy. To pozwoli na skuteczne i bezkonfliktowe rozstanie się z pracownikiem lub ograniczenie mu etatu.

Celem naszego spotkania będzie przygotowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 zaplanowanie rozwiązań kadrowych, które będą musiały być zastosowane w ruchu kadrowym w bieżącym roku szkolnym

Program seminarium:

I. Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa.

 • Ramowe plany nauczania, liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów, obowiązkowe podziały na grupy.
 • Godziny do dyspozycji dyrektora i ich wykorzystanie.
 • Godziny samorządowe i ich wykorzystanie.
 • Organizacja zajęć religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie.
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i godziny na poszczególne formy pomocy, w tym organizacja indywidualnej ścieżki kształcenia.
 • Organizacja kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych i godziny w arkuszu przeznaczone do dodatkowe zajęcia dla tych uczniów.
 • Organizacja nauczania indywidualnego oraz indywidualnego toku i programu nauczania.
 • Organizacja biblioteki, internatu i świetlicy.

II. Arkusz organizacji i procedura jego zatwierdzenia w roku szkolnym 2019/2020

 • Podstawy prawne konstruowania arkusza organizacyjnego,
 • Arkusz organizacji a organizacja pracy szkoły – opiniowanie organizacji pracy szkoły – pozostawiona kompetencja rady pedagogicznej.
 • Tworzenie arkuszy organizacji w poszczególnych typach szkół na podstawie rozporządzenia o organizacji pracy szkół i przedszkoli, w tym uwzględnienie dotychczasowych przepisów obowiązujących w klasach z realizacją „starej” podstawy programowej.

III. Szczególne przepisy kadrowe w okresie przejściowym po zaplanowaniu nowego arkusza organizacyjnego;

 • Ogólne zasady ruchu kadrowego wynikające z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz nowelizacją Karty Nauczyciela po wejściu Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych):
  – zatrudnianie nauczyciela stażysty,
 • Kryteria zwolnień nauczycieli wynikające z praktyki sądowniczej.
 • Pracownicy chronieni przepisami prawa:
  – współpraca ze związkami zawodowymi.
 • Przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach
  i placówkach.
 • Regulacje prawne dotyczące wygaszanych gimnazjów (brak możliwości dalszego zatrudnienia):
  – stan nieczynny,
  – obniżenie etatu,
  – rozwiązanie umowy o pracę.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.