A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Akty prawa wewnątrzszkolnego

Nowe przepisy zawarte w dwóch ustawach Prawo oświatowe oraz w Ustawie wprowadzającej Prawo oświatowe spowodowały zmiany w podstawach prawnych  wewnątrzszkolnych aktów prawa. Trzeba je koniecznie zaktualizować. Zapraszam Was – Koleżanki i Koledzy na szkolenie,  które dostarczy aktualnej i wyczerpującej wiedzy na temat tworzenia przepisów prawa wewnątrzszkolnego.

Przepisy te stanowią uszczegółowienie kwestii uregulowanych w aktach prawnych, takich jak ustawy  i rozporządzenia. Uchwały natomiast dokumentują realizację podstawowych kompetencji organów szkoły  i są przedmiotem kontroli zewnętrznych. Ważnym zadaniem dyrektora jest wprowadzanie do realizacji wypracowanych przez te organy ustaleń, które mają stać się w szkole obowiązujące. W tym celu dyrektor wydaje zarządzenia,
a w określonych warunkach zamiast zarządzeń pojawiają się decyzje administracyjne i kierownicze.

Uchwała czy decyzja administracyjna, kiedy zarządzenie, a kiedy tylko komunikat?  Jak je rozróżniać?
Tego dowiecie się Państwo podczas spotkania.

Jak skonstruować wyżej wymienione akty?
W części warsztatowej będziemy mieli okazje wspólnie przećwiczyć tworzenie przykładowych aktów prawa wewnątrzszkolnego (przy wykorzystaniu przygotowanych schematów).

A dla tych, którzy nie lubią biurokracji, ale mają świadomość, że dokumentowanie działań jest sprawą ważną, przygotowałam gotowe wzory druków do wykorzystania.

Program seminarium:
Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego:

  • Zasady konstruowania uchwał rady pedagogicznej,
  • Sposób redagowania zarządzeń,
  • Zasady tworzenia decyzji administracyjnych,
  • Sposób redagowania pism dyrektora szkoły – powiadamianie, zwracanie się o zajęcie stanowiska w określonej sprawie do innego organu lub instytucji, komunikaty wewnętrzne.

Uchwały rady pedagogicznej

  • Kompetencje rady w przepisach prawa oświatowego,
  • Uchwały stanowiące – wzory w chronologii roku szkolnego,
  • Uchwały opiniujące i przykładowe opinie rady pedagogicznej –  wzory w chronologii roku szkolnego.

Decyzje wydawane w sprawach uczniów – wzory decyzji.|
Zarządzenia związane z organizacją pracy szkoły.
Zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły.
Archiwizowanie aktów prawa wewnątrzszkolnego.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe do wykorzystania wzory wszystkich uchwał rady pedagogicznej w układzie roku szkolnego, wzory zarządzeń  i wzory decyzji administracyjnych Dyrektora.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego  oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO  i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.