A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Akty prawa wewnątrzszkolnego – uchwały, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły

Wielu dyrektorów zgłasza potrzebę uporządkowania swojej wiedzy z zakresu tworzenia prawa wewnątrzszkolnego i przypomnienia reguł jego tworzenia. Odpowiadając na te oczekiwania proponujemy szkolenie, podczas którego prześledzimy katalog dokumentów, które nazwać można dokumentami wewnętrznymi szkoły. Przypomnimy również zasady tworzenia, zakresu merytorycznego i okoliczności, które obligują do tworzenia aktów prawa wewnętrznego. Porozmawiamy także o spójności dokumentów prawa wewnętrznego i organach uprawnionych do jego tworzenia. Wskażemy na znaczenie statutu szkoły, jako swoistej konstytucji placówki.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół i placówek, którzy chcą uporządkować wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i stosowania prawa wewnętrznego szkoły. Po jego zakończeniu będziecie Państwo wiedzieć, kto i kiedy zobowiązany jest do wydawania aktów prawa wewnętrznego. Wspólnie sporządzimy listę typowych zarządzeń dyrektora, które mogą być wydane w ciągu roku oraz wskażemy okoliczności tworzenia zarządzeń nietypowych. Zobaczymy, jakie decyzje wydaje dyrektor szkoły i które z nich są decyzjami administracyjnymi. Przejrzymy również listę regulaminów, instrukcji, procedur i uchwał rady pedagogicznej. Porozmawiamy o koniczności spójności aktów prawnych obowiązujących w szkole. Przypomnimy sobie również o zasadach ich konstruowania. Po szkoleniu każdy z uczestników będzie wiedział, które z aktów prawa wewnętrznego są konieczne, a które zbędne.

      Uczestnik po szkoleniu otrzyma w wersji elektronicznej:
 • Zasady tworzenia aktów prawnych;
 • Szablon statutu szkoły;
 • Przykładową politykę rachunkowości;
 • Wzorzec uchwały rady pedagogicznej;
 • Wzór opinii rady pedagogicznej;
 • Wzór decyzji administracyjnych dyrektora;
 • Propozycje decyzji kierowniczych;
 • Wzorzec zarządzenia;
 • Wykaz zarządzeń na cały rok szkolny;
 • Wykaz regulaminów niezbędnych w szkole;
 • Przykładowe regulaminy;
 • Wykaz możliwych procedur szkolnych;
 • Przykład opisu procedury;
 • Pytania kontrolne do programu wychowawczego i profilaktyki;
 • Uczestnik szkolenia otrzyma również odpowiedzi na pytania, z którymi przyjdzie na szkolenie lub takie, które zrodzą się w jego trakcie.
     Program szkolenia :
 • Podstawy wiedzy o prawie i jego tworzeniu;
 • Tworzenie prawa wewnętrznego;
 • Akty prawa wewnętrznego:
→      Statut szkoły;
→      Polityka rachunkowości;
→      Inne dokumenty finansowe;
→      Uchwały rady pedagogicznej;
→      Opinie rady pedagogicznej;
→      Decyzje administracyjne dyrektora;
→      Decyzje kierownicze;
→      Zarządzenia;
→      Regulaminy;
→      Procedury;
 • Nowelizacja prawa wewnątrzszkolnego – kiedy i w jaki sposób;
 • Szkolny zestaw programów nauczania;
 • Program wychowawczy i program profilaktyki;
 • Spójność prawa wewnętrznego;
 • Organy szkoły i ich uprawnienia do kreowania prawa;
 • Zakres merytoryczny kreowania prawa wewnętrznego przez organy szkoły;
 • Nadzór prawny dyrektora szkoły w ramach realizowanego nadzoru pedagogicznego;

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania  i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej  i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.