A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

| Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów – nowe rozporządzenie w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U.2018. poz. 2140

W ostatnich latach lawinowo rośnie liczba skarg kierowanych przeciwko nauczycielom. Przyczynami tego zjawiska są – z jednej strony, rosnąca roszczeniowość rodziców, medialność zawodu nauczyciela i globalizacja społeczeństwa, z drugiej – niejasności i sprzeczności w przepisach prawa, błędna ich interpretacja, ale też, w dużym stopniu, nieznajomość prawa. Konsekwencją nieprawidłowych zachowań nauczycieli coraz częściej są nie tylko postępowania dyscyplinarne, ale również prokuratorskie. O tych aspektach pracy nauczyciela oraz o odpowiedzialności dyrektora z tytułu nadzoru będzie mowa na naszym szkoleniu.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • Poznają przepisy w zakresie bhp w szkole i placówce oświatowej;
 • Poznają zadania dyrektor w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie bhp;
 • Poznają prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela w kontekście odpowiedzialności
  za bezpieczeństwo ucznia;
 • Przeanalizują przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, organizacji zajęć, imprez w szkole i poza szkołą;
 • Zaplanują sposoby organizacji zajęć w kontekście odpowiedzialności bezpieczeństwa uczniów,
 • Wskażą problemy występujące w szkole (przedszkolu) i sposoby ich rozwiązywania

Plan szkolenia:

 1. Zadania dyrektora w zakresie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem w szkole.
 2. Nowe przepisy prawa w zakresie organizacji zajęć, imprez w szkole i poza szkołą – wyjścia grupowe i wycieczki.
 3. Prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela – odpowiedzialność, karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli:
  – etyka zawodu nauczyciela; nauczyciel jako osoba publiczna, obowiązki i prawa nauczycieli;
  – odpowiedzialność nauczycieli w przypadku naruszenia przepisów prawa, regulaminów pracy.
 4.  Analiza błędów nauczycieli w konkretnych przypadkach szkolnej rzeczywistości:
  – analiza rzeczywistych sytuacji szkolnych i casusów prawnych, zasady postępowania  w sytuacjach kryzysowych.
 5. Postępowanie skargowe:
  – skargi w oświacie: przyczyny i skutki, zasady postępowania organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły.

Prowadzący: Dr. Jerzy Grad

Edukator MEN – zaśw. MEN/1012E/160/2011; kwalifikowany trener  z zakresu zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany; dr nauk technicznych; nauczyciel akademicki (wykładowca prawa oświatowego) WSP TWP w Warszawie, Wydział w Katowicach, Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wykładowca na kursach Zarządzanie oświatą: RODN „WOM” w Katowicach, IDN „Wiedza” w Katowicach, OUPiS w Sosnowcu; obecnie dyrektor WOM w Katowicach, wcześniej, m.in. naczelnik wydziału oświaty w Starostwie w Będzinie, Śląski Kurator Oświaty.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.