Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Zachowania prowokacyjne uczniów to problem, którego doświadcza niejeden nauczyciel.
Trudno jest prowadzić lekcje, kiedy w klasie brakuje atmosfery współpracy
i wspólnego kierunku w dążeniu do celu.
To co najbardziej utrudnia harmonijny przebieg lekcji to niejednokrotnie niewłaściwe, prowokacyjne i mało dojrzałe zachowania.
 
Jak sobie radzić w takich sytuacjach, gdzie jeden lub kilku uczniów nie są zainteresowani harmonijną współpracą, wręcz przeciwnie robią wszystko
(z różnych powodów), aby przerwać zaplanowany proces dydaktyczny nauczyciela.
 
Jeżeli uczeń zaczyna posługiwać się prowokacją w komunikowaniu się z nauczycielami lub rówieśnikami, to konsekwencje są z reguły negatywne zarówno dla samego prowokatora, prowokowanego jak i całego środowiska szkoły.
 
Każdy nauczyciel, a w szczególności nauczyciel  wychowawcą powinien zawsze zareagować na nieprawidłowe, dysfunkcyjne zachowania ucznia. Jednak jego odpowiedź nie  może być przypadkowa lub podyktowana aktualnymi emocjami. Powinna być przemyślana i celowa, dająca wysoką gwarancję pozytywnej zmiany zachowania ucznia.
Okazuje się, że standardowy repertuar reakcji nauczycieli na nieprawidłowe zachowania uczniów często jest ubogi, a zdecydowana większość tych reakcji
jest nieefektywna lub wręcz utrwala niepożądane zachowania.
 
Proponujemy Państwu szkolenie prowadzone metodą warsztatową kształtujące umiejętności w zakresie treningu konstruktywnej konfrontacji – technik reagowania na niewłaściwe zachowania uczniów.
Gdzie zamiast eskalacji napięcia i niewłaściwych zachowań nauczyciel podejmie konfrontację, ale konstruktywną, która pomoże nie tylko wygasić niepożądane zachowania, ale też otworzy drzwi do dalszych pozytywnych kontaktów.


Opinie uczestników:
1."  Szkolenie było interesująco przeprowadzone. Przekazane zostały
       cenne uwagi, które można zastosować w praktyce. "
2. " Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, podawane
       przykłady nie były oderwane od rzeczywistości, do wykorzystania
       w praktyce. "
3. " Ogromne brawa dla prowadzącego za umiejętność skupienia uwagi
       uczestników i zaangażowania do aktywnego udziału w zajęciach.
       Szkolenie przygotowane i przeprowadzone bardzo rzetelnie."
4. " Podczas szkolenia poznałem kilka technik rozwiązywania sytuacji
       konfliktowych. "
5. " Bardzo ciekawe ćwiczenia!!! Duża wiedza merytoryczna  
       i profesjonalizm prowadzącego, wspaniały przekaz i kontakt z grupą"


 
 
Program seminarium :
 
 • Definicja i rodzaje agresji oraz sposoby jej przejawiania w codzienności szkolnej.
 
 • Psychologiczne uwarunkowania agresji u dzieci i nastolatków.
 
 • Przyczyny konfliktów w szkole.
 
 • Jak reagować na trudne zachowania uczniów?
 
 • Emocje jako klucz do zrozumienia i porozumienia trudnych zachowań ucznia.
 
 • Behawioralne metody redukowania niewłaściwych zachowań.
 
 • Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z uczniem odmawiającym współpracy.
 
 • Style relacji a style wychowawcze.
 
 • Zasady efektywnej komunikacji.
 
 • Behawioralne techniki zarządzania klasą.
 
 • Zasady pracy w zespole oraz ład i porządek organizacyjny podstawą satysfakcjonującego wyniku.
 
 
 
wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl