Uczeń trudny – skuteczne strategie postępowania.

 

Co zrobić, gdy mamy poczucie, że trudny uczeń prowokuje nauczyciela swoim zachowaniem, uniemożliwia prowadzenie lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela? Takie pytania zadaje sobie coraz więcej nauczycieli, bowiem współczesne „trudne dzieci” inaczej niż kiedyś wyrażają swoje emocje, nacechowane większą agresywnością, ale również bezradnością.  Nieumiejętne radzenie sobie z takimi zachowaniami może narazić na szwank autorytet nauczyciela i utrudnić wzajemne relacje z uczniami.

Z myślą o radzeniu sobie w takich momentach proponujemy Państwu szkolenie dotyczące ustalania zasad pracy z dzieckiem trudnym. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, dostosowany do oczekiwań i potrzeb nauczycieli.

Program seminarium :
 
  • Współczesne oblicze trudności szkolnych – niepowodzenia edukacyjne czy lenistwo i zła wola ucznia?
  • Przyczyny trudności uczniów – środowisko rodzinne, możliwości psychofizyczne, uwarunkowania genetyczne.
  • Strategie postępowania z uczniem przejawiającym zachowania agresywne.
  • Strategie postępowania ze sprawcą i ofiarą przemocy w szkole.
  • Metody i techniki w pracy nauczyciela sprzyjające rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole. 
wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl