SNOS - czyli jak pracować ze „zdolnym leniem”? Dlaczego osiagnięcia uczniów są niższe niż ich możliwości?

W szkole mnóstwo  „jest zdolnych leni”, „inteligentnych lawirantów”. Mogą obejmować nawet do 50% populacji dzieci zdolnych.  Wiemy, że wysokie uzdolnienia nie są gwarancją osiągania wysokich wyników w nauce. U uczniów zdolnych trudności edukacyjne często spowodowane są przez tzw. syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych (SNOS), czyli rozbieżność pomiędzy potencjalnymi możliwościami a faktycznymi osiągnięciami.  Zarówno nauczyciele jak i rodzice załamują ręce, bo określenie „on (ona) nie chce się uczyć, a ma takie możliwości…” na stałe weszło w repertuar określeń dotyczacych takich uczniów. Oczywiście jak każda trudne zjawisko może być spowodowane wieloma czynnikami…

Celem szkolenia będzie:

Weryfikacja dotychczasowej wiedzy na temat SNOS
Refleksja dotycząca możliwości działań pomocowych
Doskonalenie umiejętności diagnozowania i wspierania uczniów z SNOS


PROGRAM SZKOLENIA

  • SNOS –  czym jest i kogo dotyczy?
  • Konformiści czy manipulanci? Przyczyny syndromu: osobowość, dom, szkoła
  • Diagnoza intuicyjna nie wystarcza. Efekt Pigmaliona czy brak wiary w możliwości?
  • Co może zrobić szkoła i nauczyciele? Profilaktyka czyli jak zapobiegać wystąpieniu SNOS
  • Wsparcie i udzielanie pomocy  uczniowi z SNOS. Jak pomóc, a nie utrwalać braku chęci do nauki i własnego rozwoju?
wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl