Rodzice i nauczyciele – sprzymierzeńcy w wychowaniu dziecka.

 

W  wychowaniu chodzi przede wszystkim o wyposażenie młodego człowieka w umiejętności radzenia sobie w różnorodnych, często trudnych sytuacjach. Większość z nich dotyczy środowiska szkolnego, rówieśniczego, społecznego. 
 
Efektywność oddziaływań pedagogicznych  jest tym większa, im szersze jest ich spektrum. Aby tak było konieczne jest zintegrowanie działań  nauczycieli i rodziców, dlatego w profilaktyce agresji nie można pomijać roli rodziców i ich współpracy ze szkołą.
 
Szkolenie pozwoli  gronu pedagogicznemu na diagnozę sytuacji szkolnej,  wnikliwą analizę problemu oraz przygotowanie praktycznych rozwiązań. 
 
 
Program szkolenia:
 
  • Podstawy budowania współodpowiedzialności rodziców i nauczycieli w świetle zadań szkoły - aspekty
    budowania więzi – zniesienie podziału na „My” i „Oni”,

  • Doświadczenia rady pedagogicznej – problemy wynikające z ograniczeń systemowych i środowiskowych.

  • Kilka słów o umocowaniach prawnych.

  • Aranżacja życia szkolno-domowego uczniów i ich rodziców –stworzenie przestrzeni w szkole dla oddziaływań rodziców

  • Logistyka współpracy – praktyczne rozwiązania dnia codziennego.
- przepływ informacji,
- wymiana doświadczeń i wiedzy
- indywidualizacja relacji
- integracja grupy
- wspólne rozwiązywanie problemów
 
  • Nauczyciel moderatorem skutecznego komunikowania się z rodzicami – pomysły stare jak świat  i całkiem nowe rozwiązania

 

  • Nowe obszary działalności rodziców w szkole czyli „nie od razu Kraków zbudowano”.
wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl