Procedury postępowania w sytuacjach trudnych – sposób postępowania w oparciu o „Niebieską Kartę”

Współczesna rzeczywistość edukacyjna stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Dzisiaj nauczyciel jest nie tylko specjalistą nauczanego przedmiotu, jest również wychowawcą do zadań którego należy rozpoznawanie potrzeb psychologiczno-pedagogicznych ucznia. Niewątpliwie jest to  trudne zadanie, zwłaszcza, że nowe oblicze cywilizacji „stworzyło” innego człowieka, nazywanego przez antropologów „człowiekiem cyfrowym”, co wymaga od nauczycieli zdobywania nowej wiedzy i umiejętności pracy z młodzieżą.
 
Proponowane szkolenie zapozna Państwa z najnowszą wiedzą na temat zaburzeń i odchyleń rozwoju dzieci i młodzieży. (depresja młodzieńcza, bulimia, anoreksja, ortoreksja, samookaleczenia, Zespół Aspergera, spektrum zaburzeń autystycznych, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, choroby przewlekłe)  celem szkolenia będzie również zapoznanie Państwa z procedurami postępowania w sytuacjach trudnych (Niebieska Karta, zagrożenie życia-próby samobójcze, interwencje kryzysowe).
 
Program szkolenia :
  • Prawidłowy rozwój psychospołeczny współczesnego nastolatka.
  • „Kiedy mózg pracuje inaczej”- zaburzenia spektrum autystycznego.
  • „Życie boli”- samookaleczenia, depresje, anoreksja.
  • Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia ucznia.
  • Uczeń pełnoletni w szkole w kontekście sytuacji trudnych.
 
stop agresji

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl