Od synapsy do sukcesu, czyli jak trenować płynność, giętkość i oryginalność myślenia na każdym etapie edukacyjnym?

"W XXI wieku walutą będą pomysły.
 
                                                Peter Drucker"
 
Sformułowanie problemu jest często ważniejsze niż jego rozwiązanie, które może być jedynie sprawą zręczności matematycznej lub eksperymentalnej. Stawianie nowych pytań, nowych możliwości, oglądanie starych problemów pod nowym kątem wymaga twórczej wyobraźni i wyznacza rzeczywisty postęp w nauce (Albert Enstein i Leopold Infeld).
Jak stymulować umiejętności twórcze młodych ludzi? Jak pobudzać ich twórcze postawy? Jak nauczanie twórczości włączać do codziennej praktyki edukacyjnej na każdym etapie kształcenia? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz, uczestnicząc w warsztatach, dzięki którym przekonasz się, że trening kreatywności to radosna forma psychoedukacji.
 
Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i terapeuci wszystkich etapów edukacyjnych
Cele szczegółowe:
uczestnicy warsztatów:
Ø      znają neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się;
Ø      znają potrzeby uczniów, których zaspokojenie sprzyja uczeniu się;
Ø      znają ćwiczenia usprawniające myślenie płynne, giętkie i oryginalne;
Ø      znają ćwiczenia oparte na myśleniu pytajnym, kombinatorycznym, transformacyjnym;
Ø      znają metody twórczego rozwiązywania problemów;
Ø      znają współczesne teorie wspierające procesy nauczania i uczenia się.
Program warsztatów:
Ø      neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się;
Ø      hierarchia potrzeb uczniów;
Ø      klimat grupowy;
Ø      kreatywność;
Ø      rozgrzewka twórcza;
Ø      ćwiczenia myślenia pytajnego;
Ø      ćwiczenia myślenia kombinatorycznego;
Ø      ćwiczenia myślenia transformacyjnego;
Ø      metody twórczego rozwiązywania problemów;
Ø      współczesne teorie wspierające procesy nauczania i uczenia się.

 

wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl