Nauczyciel jako główny aktor w grach psychologicznych inicjowanych przez uczniów

Rola nauczyciela, wychowawcy klasy obarczona jest koniecznością nawiązywania licznych relacji interpersonalnych. Codziennie wykonując swoje obowiązki nauczyciele wchodzą w interakcje z uczniami, rodzicami, kolegami z pracy. Nie zawsze są one źródłem pozytywnych doświadczeń. Szczególnie w kontakcie z uczniami narażeni są na często prowokacyjne, atakujące zachowania, niejednokrotnie trudne do zrozumienia i poradzenia sobie z nimi. Uczniowie wielokrotnie aranżują sytuacje, mające na celu wywarcie jakiegoś wpływu na nauczyciela, bądź to w postaci wywołania określonej reakcji z jego strony, bądź też doprowadzenia do wycofania się z interakcji i przejęcia kontroli interpersonalnej. Takie sytuacje prowokowane przez uczniów są rodzajem prowadzonej gry psychologicznej z nauczycielami, którzy bywa, że je podejmują lub też sami prowadząc jakąś grę psychologiczną wywołują określony typ reakcji ze strony uczniów. Nie zawsze jednak uczestnicy tych gier zdają sobie sprawę z ich prowadzenia lub też wciągnięci w grę nie wiedzą jak sobie z taką sytuacją poradzić.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają rodzaje gier psychologicznych prowadzonych przez uczniów i nauczycieli i dowiedzą się jak sobie z nimi radzić, tak by relacje uczeń – nauczyciel mogły być prawidłowo kształtowane i przynosić każdej ze stron tej interakcji satysfakcję.

Cele szkolenia:

- nabycie umiejętności rozpoznawania , nazywania tych sytuacji wychowawczych, za którymi kryją się stosowane przez uczniów gry psychologiczne

- nabycie umiejętności radzenia sobie z „manipulacjami” aranżowanymi przez uczniów

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej, na który składają się przede wszystkim gry i ćwiczenia umożliwiające nabycie określonych umiejętności.

  • Gry psychologiczne prowadzone przez uczniów i przez nauczycieli
  • Zachowania negatywistyczne uczniów
  • Prowokacje a zachowania ryzykowne
  • Nauczyciel wobec zachowań prowokacyjnych uczniów
  • Techniki i metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ryzykownych
  • Trening praktycznego zastosowania poznanych technik i metod- próba wypracowania odpowiednich procedur

 

Opinie uczestników :

„Dużo konkretnych przykładów z życia szkolnego, rozwiązań konkretnych sytuacji. Bardzo dobre reagowanie prowadzącego na problemy zgłaszane przez uczestników.”

„Praktyczne informacje do wykorzystania w pracy, poparte konkretnymi przykładami. Ciekawy sposób przekazu oraz prowadzenia zajęć. Miła atmosfera stworzona przez prowadzącego.”

 

 

Formularz wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl