Konstruktywne dyscyplinowanie uczniów, czyli prawie wszystko o dyscyplinie w szkole

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny w szkole – zasadności jej wprowadzania, roli jaką pełni w procesie dydaktyczno – wychowawczym. A także poznanie sposobów, narzędzi dyscyplinowania uczniów w szkole.

Na szkoleniu przedstawimy rodzaje trudności jakie napotykamy w procesie dyscyplinowania uczniów i jak sobie z nimi skutecznie radzić.

Program szkolenia :

  • Dyscyplina – dyscyplinowanie – zakres znaczeniowy pojęcia
  • Po co dyscyplinujemy uczniów, jaką rolę pełni dyscyplina w szkole
  • Narzędzia nauczyciela w procesie dyscyplinowania uczniów w szkole, na lekcji
  • Kiedy dyscyplinowanie uczniów jest skuteczne – konstruktywne w jaki sposób stosować wybrane techniki dyscyplinowaniawarunki jakie powinny zaistnieć by stosowanie dyscypliny dało projektowane przez nauczyciela efektyzidentyfikowanie trudności na jakie napotykamy w procesie dyscyplinowania

 

Opinie uczestników :

1. „Ciekawe szkolenie, które pozwoliło uświadomić sobie mocne i słabe strony pracy z uczniem”

2. „Prowadzący dostosował szkolenie do potrzeb i zainteresowań rady pedagogicznej”

3. „Podobał mi się fragment szkolenia poświęconego moim mocnym i słabym stronom, bo mogę to odnieść do siebie i wykorzystać”

 

 

Formularz wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl