Konfrontacja bez przemocy – o mediacjach rówieśniczych w szkole

Społeczność szkolną tworzą osoby o odmiennych wartościach, dążeniach, umiejętnościach, zainteresowaniach i sama ta różnorodność (zmieszana dodatkowo z funkcjonowaniem w sytuacjach stresowych i atmosferze rywalizacji) sprawia, że jest ona polem powstawania wielu konfliktów. Dlatego właśnie stanowi jednocześnie podstawowe „boisko treningowe” dla rozwijania praktycznych umiejętności rozwiązywania sporów. Drobne konflikty, rozwiązane z sukcesem, stanowią „szczepionki” uodparniające psychicznie na późniejsze, poważniejsze sytuacje konfliktowe w dorosłym życiu. Przegapienie tej okazji, brak umiejętności prawidłowego zachowania wobec konfliktu lub wykształcenie złego modelu zachowania w sytuacji trudnej skutkuje rzeszą „emocjonalnych popaprańców” – lub, mówiąc bardziej precyzyjnie, powoduje duże trudności w społecznym funkcjonowaniu.

Mediacja rówieśnicza uczy rozwiązywania sporów bez przemocy, jednocześnie zaś daje możliwość zrozumienia własnych czynów, uczy za nie odpowiedzialności, uwrażliwia na uczucia i prawa drugiego człowieka. Umiejętność efektywnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów w perspektywie krótkoterminowej pomaga zmniejszyć poziom agresji w szkole i pozwala skupić się na celach właściwych placówki, w perspektywie długoterminowej zaś wyposaża uczniów w umiejętności nie tylko niezbędne dla prawidłowego społecznego funkcjonowania, ale i poszukiwane przez przyszłych pracodawców.
 
Program szkolenia :

•    Konflikt
         - Skąd się biorą konflikty?
         - Predykatory konfliktu
         - W przypadku poważniejszej sytuacji
         - Fazy konfliktu
         - Najczęstsze zachowania w sytuacji konfliktu
         - Pseudorozwiązania konfliktu
         - Efekty pozytywnego rozwiązania konfliktu
•    Mediacje
         - Mediacja w szkole – zastosowanie
         - Zalety mediacji
         - Etapy wprowadzania programu mediacji rówieśniczych
         - Wybór mediatorów rówieśniczych
         - Rola mediatora
         - Szkolenie kandydatów na mediatorów
         - Zasady mediacji
         - Etapy mediacji
         - Źródła trudności w procesie mediacji
•    Słów parę o komunikacji
         -  Magia słuchania
         -  Język szakala i język żyrafy
         -  Komunikacja niewerbalna
         -  Asertywność
Formularz wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl