Współpraca z rodzicami w kontekście nowego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ogromną wagę przywiązuje się do współpracy z rodzicami. Rodzice uczestniczą w spotkaniach zespołu, są jego pełnoprawnymi członkami. Wiadomo jednak, że rodzice nie muszą dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu psychologii czy pedagogiki. Dlatego też jednym z zadań nowej formy udzielania pomocy potrzebującym uczniom, będzie wszechstronne wspieranie rodzica w procesie wychowania.
 
Program szkolenia :
 
  • Nawiązanie udanej relacji z rodzicami.
  • Pomaganie czy pouczanie? Strategie skutecznego wspierania.
  • Zadania nauczycieli w budowaniu podtrzymującej komunikacji z rodzicem.
  • Transdyscyplinarny model  pracy Zespołu a współpraca z rodzicami.
  • Formy i metody wspierania rodziców zgodnie z  założeniami nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl