Uczeń autystyczny w szkole – warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela.

 

Według danych Autism Europe 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. Dzieci z tzw. spektrum zaburzeń autystycznych stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym.  Dzieci te zwykle są przez kolegów widziane jako ekscentryczne i śmieszne. Ich nieudolne zdolności społeczne czynią te dzieci kozłami ofiarnymi. Niezdarność i obsesyjne zainteresowanie niejasnymi, mało znanymi tematami przyczyniają się do postrzegania ich jako dziwnych.
Celem szkolenia będzie przybliżenie nauczycielom sylwetki psychologicznej ucznia z autyzmem, oraz wskazanie metod i zasad pracy z takim uczniem.

Program szkolenia :
 
  • Spektrum zaburzeń autystycznych, a niepełnosprawność intelektualna – spór wokół definicji.
  • Zachowanie się dziecka autystycznego w szkole.
  • Edukacja innych – tolerować, akceptować, uczyć.
  • Jak pomóc? – strategie wspierania dziecka autystycznego, aby pomóc a nie pogłębiać – zaburzenia.  
  • Współpraca z rodzicami dzieci autystycznych. 
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl