Praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami

PRACA Z DZIEĆMI Z UKRYTYMI DYSFUNKCJAMI (ZESPÓŁ ASPERGERA I INNE ZABURZENIA SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO, ZESPÓŁ FAS, ZABURZENIA WIĘZI , ZESPÓŁ TOURETTE`A, ZESPÓŁ SŁABEGO CHROMOSOMU X ITD…)
 
Zaburzenia te są rzadko diagnozowane we wczesnym okresie życia dzieci, gdyż są trudne do wykrycia.
Dzieci zazwyczaj określane jako niegrzeczne, dziwaczne, agresywne lub chorobliwie nieśmiałe często są dyskryminowane w placówkach oświatowych, środowisku sąsiedzkim i rodzinie, a rodzice obarczani winą za ich złe wychowanie.
Szansą dla nich jest odpowiednia diagnostyka i terapia obejmująca różne obszary funkcjonowania w tym: opiekę medyczną, kształcenie umiejętności społecznych, programy edukacyjno-rehabilitacyjne itd. Pamiętajmy jednak, że zasadniczym miejscem socjalizacji tych dzieci jest szkoła (przedszkole). Właściwie zorganizowany proces kształcenia – nie wymagający jakiegoś szczególnego rodzaju umiejętności od nauczycieli, to niejednokrotnie najważniejszy element wpływający na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości.
Dzieci z ukrytymi dysfunkcjami mają utrudnione lub wręcz uniemożliwione prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i edukacyjne.
 
Program szkolenia :
  • Rodzaje zaburzeń – skale diagnostyczne.
  • Diagnoza intuicyjna – „zasada ograniczonego zaufania”.
  • Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera – wskazówki.
  • Zespół FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – przyczyny oraz skutki edukacyjne.
  • Pokonać trudności – skłonność do bezwładu, nadwrażliwość zmysłowa i inne
  • „Wyspa nieumiejętności na oceanie kompetencji” – jak uczyć ucznia z ukrytymi dysfunkcjami?
  • Wsparcie – czyli o emocjonalnych kompetencjach uczenia się.
  • Przygotowanie lekcji w klasie, w której są uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
Opinie uczestników :
1. ” Sposób przekazu poparty przykładami „z życia wziętymi” pozwolił mi zrozumieć problem.”
 
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl