Niedostosowanie społeczne. Jak pracować z uczniem, którego „nie da się wychować”

Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie lub zagrożona takim niedostosowaniem są od zawsze uczestnikami życia społecznego każdego rodzaju szkoły. Ci młodzi ludzie są najszybciej i  najlepiej rozpoznawanymi w szkołach.
Źródłem takiego stanu rzeczy jest rodzaj ujawnianych przez nich zachowań oraz waga trudności, jakie przeżywają w związku z nimi nauczyciele i wychowawcy.Prawdopodobnie z tych też powodów są to dzieci najmniej lubiane przez innych, w tym także przez ich własną, szkolną grupę rówieśniczą.
Wyzwanie, jakim jest praca z tą kategorią uczniów nierzadko rodzi uczucie bezsilności i odczucie przeżywanej przez kadrę pedagogiczną porażki zawodowej. Podczas szkolenia podejmiemy próbę przyjrzenia się temu zjawisku i stworzenia adekwatnej i skutecznej strategii postępowania.
Program szkolenia :
  • Kiedy mówimy o przystosowaniu i nieprzystosowaniu społecznym – problemy definicyjne
  • Charakterystyka dziecka niedostosowanego społecznie – jak diagnozować
  • Niedostosowanie społeczne rozumiane jako stan i proces – stadia i typy wykolejenia społecznego
  • Strategie postępowania z dziećmi nieprzystosowanymi lub zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym – konstruowanie własnych w odniesieniu do konkretnych przypadków
 
Opinie uczestników :
1. „Cele osiągnięte, prowadzący potrafi zaciekawić, skupić uwagę, przekazał bardzo ważne informacje”
2.”Szkolenie świetne, gdyż wykładowca, sprawnie i konkretnie wprowadza elementy superwizji i autoanalizy. Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego. dziękuję!”
 
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl