Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej w świetle nowego rozporządzenia. Organizacja, dokumentacja, scenariusze.

 

Kształcenie coraz większej liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach masowych stanowi nowość i trudność, którą warto potraktować jako wyzwanie. Obecnie każdy nauczyciel może stanąć przed koniecznością nauczania dziecka ze znaczną dysfunkcją rozwojową. Warto więc rozwijać warsztat pracy z uczniem z deficytami.
 
Program seminarium :
 
  • najnowsze zmiany w zakresie organizacji kształcenia specjalnego - rozporządzenie MEN z dn. 24.07.2015 r.
  • jak przygotować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) ? na co zwrócić uwagę ? przykłady programów
  • jak opracować arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia ?
  • jak prowadzić zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością ? cele, scenariusze, pomoce edukacyjne
  • przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia
  • przybliżenie specyfiki funkcjonowania ucznia ze wskazanym rodzajem niepełnosprawności
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl